Posted on: 18 września 2017 Posted by: Józefa Hennelowa Comments: 0

Najnowszego numeru „Tygodnika Powszechnego” (nr 38/2017) nie mam, ale w poprzednim („TP” nr 37/2017) opublikowano bardzo ważny materiał: wywiad, pt. „»Ciemny lud« tego nie kupi”, przeprowadzony przez redaktora pisma z Piotrem Laskowskim, historykiem idei, nauczycielem akademickim i nauczycielem historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie. Chciałoby się co prawda, aby to nie były słowa gościa na łamach pisma, ale fragment tekstu redaktora „TP”, niemniej dwa fragmenty trzeba koniecznie zacytować. Pierwszy to przejmująca informacja: „w szkołach branżowych nie będzie się w ogóle uczyć biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Nie chodzi tu o zniesienie podziału na kształcenie zawodowe i ogólne (…). Teraz po prostu selekcja zacznie się rok wcześniej”. Druga istotna kwestia to cytat jak alarm, a dotyczy tego, co „Tygodnik Powszechny” starał się i stara nieodmiennie przypominać: „Jeśli Polska ma coś do zaoferowania światu, to jest to wiedza o tym, jak potworną rzeczą jest wojna. Ufundowaną w doświadczeniu świadomość, że wojna niszczy każdego. Lecz tego nie mówimy, bo musielibyśmy przyznać, że i nas zniszczyła”.

Te słowa zabrzmią jeszcze dobitniej w nadchodzącą niedzielę 24 września, kiedy Fundacja Jerzego Turowicza ogłosi kolejnego laureata Nagrody imienia swojego patrona.

comments

Leave a Comment