Posted on: 29 grudnia 2014 Posted by: Anna Rygielska Comments: 0

debaty_wawa_plakatWarszawski Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz Fundacja Pomocy Psychologicznej „Pracownia Dialogu” zapraszają na cykl debat pod tytułem: „Od lęku do miłości”. Debaty odbywać się będą w styczniu i lutym w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Udział w debatach zapowiedzieli m.in.: Tomasz Gaj OP, Joanna Krupska, Michał Mrozek OP, Zbigniew Nosowski, Michał Paluch OP, Jacek Prusak SJ, Zuzanna Radzik, Barbara Smolińska, Piotr Sikora, Artur Sporniak oraz Wojciech Sulimierski.

Podstawowym założeniem przedstawianego cyklu spotkań jest to, że lęk czasami deformuje doświadczanie rzeczywistości przez katolików – podobnie jak innych ludzi – nie omijając ich religijności. Przykłady tych deformacji będziemy pokazywać w odniesieniu do Innego, wolności, miłości własnej i seksualności. Kontekstem, w którym warto się tym deformacjom przyglądać jest relacja duchowni-świeccy, ponieważ ma ona zasadniczy wpływ na te deformacje. Chodzi zatem o uchwycenie zniekształceń zarówno w doświadczeniu świeckich, być może też doświadczeniu duchownych, w percepcji nauczania Kościoła i w samym nauczaniu (zwykle „potoczonym” a nie z poziomu najważniejszych dokumentów, choć i w nich wiele skutków lęku się odnajdzie). Oczywiście nie chodzi jedynie o rozpoznanie lęków i niekonstruktywnych sposobów radzenia nbso online casino reviews sobie z nimi. Głównym celem jest dokładne rozpoznanie, jak konkretnie wygląda odniesienie do Innego, wolności, samego siebie i swej seksualności, które pełne jest miłości i afirmacji oraz namysł, kto i co (co duchowni, a co świeccy) ma do zrobienia, by wprowadzić je w życie.

Debaty będą odbywać się w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta 20/24A w styczniu i lutym 2015 roku o godz. 19.

1. Katolik wobec Innego – od walki lub izolacji do jedności w różnorodności. (8.01.)

2. Katolik wobec wolności – od samowoli lub ślepego posłuszeństwa do odpowiedzialności (22.01.)

3. Katolik i miłość do samego siebie – między egoizmem i karzącym superego (12.02.)

4. Katolik wobec swojej seksualności – między hedonizmem i represją (26.02)

Prowadzenie: Anna Rygielska oraz Radosław Skrzypczyk

comments

Leave a Comment