Posted on: 1 lutego 2015 Posted by: Agnieszka Nowak Comments: 0

IV Niedziela zwykła rok B
Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Chrystusa jako tego, który wyznacza granicę działania złu, by je ostatecznie pokonać,  każe mu zamilczeć  i być posłusznym w obliczu Bożych tajemnic.

Zwyczajem rabinów żydowskich było nauczanie w synagogach, gromadzili wokół siebie nie tylko uczniów ale i przygodnych słuchaczy. Jezus, szanując zwyczaje swego ludu, czyni podobnie. Ewangelista podkreśla jednak, że  Jego słowa zdumiewały mieszkańców. Nie przemawiał jak większość uczonych tamtego czasu, ale jak Ktoś mający władzę nad Słowem, które wypowiada.

W opisanej scenie moc Słowa ukazana jest z przerażającą siłą. Nie wiemy skąd wziął się w świątyni opętany przez złego ducha nieszczęśnik. Widać jednak wyraźnie, że nie ma on nad sobą żadnej władzy. Nie wypowiada się we własnym imieniu, ale zło, które nim zawładnęło krzyczy przez jego ciało i obwieszcza zgromadzonym kim jest nauczający Rabbi. Kiedy pokonane, musi opuścić  człowieka szarpie nim i rzuca, zadając przy tym ból i kolejne cierpienie.

Zło wie, kim jest Bóg i wie dlaczego Chrystus przyszedł na świat. W pełnym rozpaczy wrzasku  ustami opętanego przyznaje, że panowanie ciemności jest skończone: Przyszedłeś nas zgubić. Zapewne padło więcej słów, może przekleństw, aż  wypowiedziane zostało, co najważniejsze, kim jest Jezus. Szatan wie, że nie może dotknąć Boga, musi kryć się przed Jego spojrzeniem, wbrew swoim zachciankom i przewrotności musi okazać posłuszeństwo Stwórcy. Nie ma dla niego przebaczenia, jest tylko miażdżąca sprawiedliwość, spod której nie sposób się wybronić.

Nakazem Milcz i wyjdź z niego Jezus potwierdza, że jest Bogiem, do Niego należy władza i panowanie. Zły duch nie znajduje odpowiedzi, na jego działaniu Bóg położył pieczęć. Zamilknie i opuści ludzkie ciało, jak mu nakazano. Nie wiemy, co stało się z uwolnionym od opętania, wolno przypuszczać, że odzyskał władzę nad sobą samym i mógł wrócić do domu.

Zadziwiająca jest  reakcja mieszkańców. Zauważyli, że Jezus naucza inaczej, niż ci, których znali jako nauczycieli ludu. Byli świadkami Jego mocy, oto na ich oczach uwolnił opętanego. Stać ich tylko na pytanie Co to jest? – choć usłyszeli  i zobaczyli odpowiedź. Znak łaski, potwierdzenie, że Bóg stał się człowiekiem, by człowieka ocalić traktują jak atrakcję, swego rodzaju nowinkę towarzyską. Rozgłaszają  co widzieli, opowiadają sobie, co słyszeli. Żadnemu do głowy nie przyjdzie, że na jego oczach spełniają się proroctwa. Choć wiedzą, że tylko Bóg,  ma władzę uwolnić  od zła, nie przyjmują Jezusa jako Mesjasza. Z ich ust nie pada wyznanie wiary, to szatan mówi: Wiem, kto jesteś: Święty Boży .

Od ponad dwóch  tysięcy lat Chrystus uwalnia człowieka od  słabości, nakazuje milczenie i odejście wszystkiemu, co złe. Nie może nas jednak przekonać, że tylko On jest zbawieniem.  Opisana przez św. Marka scena jest pytaniem postawionym współczesnemu człowiekowi, czy potrafi ze znaków i zdarzeń odczytać prawdę, że Chrystus jest Tym, który ocala i zbawia.  Jedynym, który może wyrwać człowieka z jego upadku i przywrócić go samemu sobie. Zdarzenie z opętanym jest także przesłaniem nadziei, dla tych, którzy wydają się być straceni. Nie ma bowiem takiego zła, ani grzechu, który mógłby człowieka wyrwać z objęć Bożej miłości. Zło nie ma władzy nad życiem i nie może pokonać Miłości, będącej samym Życiem.  Czas panowania zła i ciemności jest czasem zamkniętym w wypowiedzianym przez Jezusa zdaniu Milcz i wyjdź z niego.

 

 

comments

Leave a Comment