Posted on: 1 maja 2014 Posted by: Janina Sokołowska Comments: 0

Są modlitwy, które wyraziście uzasadniają miejsce swego powstania i ludzi, którzy byli ich twórcami. Do takich  należy lwowska modlitwa do św, Jana z Dukli, wydana w roku19321) .

Modlitwa (tu cytowana w oryginalnej pisowni) zachwyca  ponad klasowym charakterem. Tylko we Lwowie- mieście wielu narodowości i kultur mogła płynąc prośba o czuwanie Patrona Miasta nad „młodzieżą polską, ruską i litewską.

 Jakże ponad czasowy  i dziś aktualny jest tekst: „Uproś nam jedność, zgodę i wzajemną miłość. Rozwiej wszystkie niegodziwe zamysły i rozdwojenia wśród narodu naszego. Niechaj nieprzyjaciele budują się z naszej jedności i miłości”.

Niezależnie od popularnej piosenki „ …i bogacz i dziad  są za pan brat.” mieszkańcy Lwowa w latach 20-tych ubiegłego stulecia (nawiązując do daty wydania modlitwy) byli klasowo zróżnicowani –zamożni mieszczanie, w tym wielopokoleniowe rodziny kupców, potomkowie kresowych ziemian, ludzie nauki, sztuki i kultury (znane uczelnie techniczne, humanistyczne, medyczne, teatry, opera),  przedstawiciele różnych rzemiosł (ambitne szkoły zawodowe), a także często zjeżdżający mieszkańcy licznych pobliskich wsi – dostawcy świeżej żywności. A jednak w tej modlitwie znalazł się akapit  wyprzedzający  swoją epokę  swoistym ekumenizmem: Weź w opiekę stan wieśniaczy, mieszczański,  szlachecki, książęcy i kapłański, aby każdy z nich spełniał to, co jest z chwałą Bożą, z  pożytkiem Kościoła świętego  i ojczyzny naszej.

 

Lwowska modlitwa do bł. Jana z Dukli

 

Święty Patronie Polski, opiekunie miasta tutejszegp, bł. Janie Dukli,  klękam przy świętych szczątkach twoich i polecam się twojemu orędownictwu u Pana zastępów. Pamiętaj o ojczyźnie naszej, tobie w opiekę przez Kościół święty oddanej.

Módl się za ludem polskim, aby zawsze trwał silnie przy wierze świętej, przy Stolicy Piotrowej rzymsko-katolickiej i żeby odznaczał się cnotami, jakiemi jaśnieli święci Patronowie nasi.

Uproś nam jedność, zgodę i wzajemną miłość. Rozwiej wszystkie niegodziwe zamysły i rozdwojenia wśród narodu naszego. Niechaj nieprzyjaciele budują się z naszej jedności i miłości.

Zbłąkanym uproś opamiętanie rozjaśnij ich umysły i serca, aby poznali, że zgoda i miłość buduje, a nie zgoda i nienawiść  rujnuje. Czuwaj bł. Janie z Dukli nad młodzieżą polską, ruską i litewską aby jej żaden wróg zbawienia nie zaszkodził i  na błędne drogi nie sprowadził. Weź w opiekę stan wieśniaczy, mieszczański,  szlachecki, książęcy i kapłański, aby każdy z nich spełniał to, co jest z chwałą Bożą, z  pożytkiem Kościoła świętego  i ojczyzny naszej.

Niech każdy, kto się do Ciebie uda z ufnością dozna łaski Bożej. Bł. Janie z Dukli i wszyscy święci patronowie narodu naszego módlcie się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen

[pisownia zgodna z oryginałem]

1)  Żródło: „Nowenna do  bł. Jana z Dukli”,  wyd. Prowincjat OO Bernardynów, Rzeszów 1932 

 

Jan z Dukli, ukochany patron Miasta Lwowa (1414 – 1484), franciszkanin konwentualny z Krosna , później członek Zakonu Braci Mniejszych – bernardyn z  Klasztoru św. Bernardyna ze Sieny we Lwowie – był postacią  „wielowymiarową”. Dobrze wykształcony teologicznie, pełniący urzędy gwardiana w klasztorach, był równocześnie człowiekiem świadomej, bożej  pokory  i surowych obyczajów dla siebie. We Lwowie zasłynął jako bardzo dobry kaznodzieja obdarzony mocą uzdrowień oraz  lubiany i ceniony spowiednik. Lwowianie przypisywali mu cudowne wsparcie w wojnach nękających Miasto (w tym podczas obrony przed wojskami Chmielnickiego w 1648r).

Błogosławiony w r.1733 , został kanonizowany przez z Jana Pawła II w 1997roku w Krośnie. W roku bieżącym Kościół obchodzi 600-letnią rocznice urodzin św.Jana

Najbardziej znana figura św. Jana z Dukli stała na kolumnie przed kościołem OO Bernardynów we Lwowie przez  200 lat; strącona została przez żołnierzy radzieckich w 1939 roku.

Opracowała: Janina Sokołowska, Gliwice

 

 

 

comments

Leave a Comment