Chrzest, celibat, konsekracja

Małżeństwo i celibat

Piotr Sikora w dwóch kolejnych rozdziałach swojej książki podejmuje temat niezwykle istotny dla środowiska katolików świeckich. Zwraca uwagę na nieco zapomnianą w dzisiejszym kościele „konsekrację chrzcielną”, czyli naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa mocno akcentowaną głównie w Listach św. Pawła, iż chrzest to całkowite poświęcenie swojego życia Bogu. Nie powinny przyćmiewać mocy tego przekazu późniejsze doświadczenia Kościoła zwłaszcza w III i IV wieku, gdy w najpierw w Egipcie, a potem od VI wieku także w Europie zaczęło rozwijać się tak zwane życie monastyczne – pierwsze zakony. Wierni wstępujący do nich żyjąc wg tzw. „rad ewangelicznych” (czystość, ubóstwo, posłuszeństwo) starali się realizować w radykalny sposób swoje pójście za Chrystusem, niemniej ten sposób życia wg autora omawianej przez nas książki nie powinien być przedstawiany, jako wyższość drogi powołania zakonnego nad drogą świeckich chrześcijan. Jedni i drudzy na różne sposoby, według odmiennych charyzmatów realizują rozpoczęty chrztem, bierzmowaniem i uczestnictwem w eucharystii proces poświęcania swojego życia Bogu.

Wprowadzone w późniejszych wiekach rozróżnienie na tych, którzy w sposób całkowity poświęcają swoje życie Bogu (zakonników i zakonnice, a w domyśle także inni duchowni) i na tych, którzy poświęcają życie Bogu, ale tylko „tak trochę” (cała reszta świeckich) jest dziś nie do przyjęcia, bo bagatelizuje akcentowane w nauczaniu Soboru watykańskiego II – powszechne powołanie do świętości. Dyskusja, która wywiązała się po przedstawieniu podstawowych tez tego rozdziału, w sposób ewidentny wykazała, iż teologia tzw. „konsekracji chrzcielnej” wciąż we współczesnym polskim katolicyzmie jest mało znana i słabo akcentowana. I jednym z najistotniejszych tego powodem jest „praktyka chrztu niemowląt”. Błąd oczywiście tkwi nie tyle w fakcie, iż chrzest dokonuje się bez woli chrzczonego, co raczej w fakcie nie spełniania przez rodziców obietnicy doprowadzenia dzieci (w swoim czasie) do wiary dojrzałej.

Kolejny z niedocenianych sakramentów pojawia się w kolejnym rozdziale omawianej przez nas lektury. Sikora zestawia w nim teksty biblijne dotyczące sakramentu małżeństwa z tymi, które w opinii wielu dzisiejszych duchownych przedstawiają tzw. „wyższość celibatu”. Tekst, który w opinii wielu jest podstawą dzisiejszej teologii „celibatu” czyli słowa samego Jezusa, że są tacy bezżenni, którzy „dla Królestwa niebieskiego” sami zostali bezżenni – wcale nie przedstawia wyższości tej drogo nad innymi, ale jedynie akcentuje różnorodność charyzmatów. Powołanie do małżeństwa i powołanie do kapłaństwa (obecnie połączonego z bezżeństwem księży czyli celibatem) to wg Sikory   – powołania komplementarne, czyli uzupełniające się nawzajem. Doskonałym podsumowaniem byłoby tu ostanie zdanie omawianego artykułu:

„Jeśli tak, to charyzmaty bezżenności i małżeństwa mogą być ZNAKAMI KRÓLESTWA tylko razem – każdy z nich potrzebuje drugiego jako uzupełniającego jego własną niedoskonałość”.

Dyskusja wokół tego tematu ujawniła jeszcze jeden nie poruszany w książce sikory aspekt, a mianowicie stosunek dzisiejszego Kościoła do osób nie wybierających ani życia w małżeństwie ani drogi celibatu. Problem tzw. „singli” wymagał będzie dalszych poszukiwań i rozmów, bo jest to grupa, która we współczesnych społeczeństwach procentowo wciąż rośnie. A przecież nie każdy „singiel” to człowiek, który wybiera tę opcję jako „wygodne” przejście przez życie.

Pojawiały się w dyskusji także głosy, ukazujące prawidłowe relacje pomiędzy celibatariuszami  a małżeństwami chrześcijańskimi – bez akcentowania wyższości któregokolwiek z powołań. Problem jednak w tym, by zarówno w przygotowaniu do kapłaństwa, jak i w przygotowaniu do małżeństwa akcentować komplemantarność tych powołań.

Piotr Magosz

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!