Posted on: 8 marca 2014 Posted by: Jolanta Elkan-Wykurz Comments: 0

jola_elkanMt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz on mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień».
Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Duch Zła. Mistrz kuszenia. Pozbawiony skrupułów, ogarnięty żądzą władzy nad stworzeniem, w swoim wiecznym NIE wobec Pana i  Stworzyciela, wypaczający Jego Słowo.  Rozum subtelny, oszałamiająca inteligencja, żelazna logika, praktyczna pomysłowość. Manipulacja i kłamstwo o pozorach prawdy doprowadzone do perfekcji. Przystępuje do pierwszej akcji,

Kuszenie człowieka

Propozycja oszałamiająca. Możecie stać się jak Bóg. Czego wam brakuje? Na przykład wszechwiedzy. Wszechmocy. Nieśmiertelności. Są tu pod ręką odpowiednie narzędzia, żeby to zdobyć. A On zabronił ich używać. Bo nie chce, żebyście byli jak On. Może się boi?

Poza tym przyjrzyjmy się  tej pokusie. Smakowita, pachnąca, nęcąca, dobra do konsumpcji – sąma przyjemność. A potem – jaka kosmiczna samorealizacja, jaka władza, jakie panowanie nad światem, jaka doskonałość! Same przyjemności! Same korzyści!

Do tej pory ufnie przestrzegali zakazu – ufali, że dla ich dobra, żeby nie pomarli. Wystarczyło jedno zapewnienie kusiciela – „nie powiedział wam prawdy”(!) żeby prysła ufność, żeby zobaczyli powab i zapomnieli o przestrodze.

No i stało się.

Pękła idealna harmonia. Oddalenie od Boga okazało się nie tyle sprytnym wykorzystaniem szansy, co odcięciem od Miłości i Dobra. Koniec z intymną z Nim zażyłością.  Skończyła best online casino się jedność z  stworzoną dla człowieka przyrodą: ziemia stała się ciernista i jałowa, głodna potu i krwi, a zwierzęta a stały się drapieżne. Koniec z harmonijną jednością między kobietą a mężczyzną: stali się dla siebie przerażająco obcy, nadzy w odmienności: Pozostał wstyd i chęć ukrycia.

Wiedza o złu, okazała po prostu złem. Znali Dobro doświadczając go: i zła nie można poznać inaczej jak doświadczając. Kusiła ich wielkość i możliwość władania, popadli w przepaść cierpienia, trudu, samotności, obcości, śmierci.

Ciągle popełniamy ten sam błąd. Stworzenie zazdrości Bogu i ciągle skłonne jest ulegać podszeptom kuszenia, dumne ze swej wolności, oddaje ją w pacht Złu. Udowadnia uparcie na przestrzeni dziejów, że jest lepsze niż Bóg, mądrzejsze, że samo skonstruuje siebie o wiele ciekawiej, bardziej twórczo niż On. I konstruuje, dopuszczając się zdrad, wojen, tortur, bestialstwa,  mordów, ludobójstwa, bandytyzmu, przemocy, okrucieństwa dla żądzy, dla zysku, dla władzy. Niejednokrotnie w świetle prawa, które w swej rozumności wymyślił.

Błogosławiona wina

Jednak obraz Boży w głębi nas jest, choć tak zatarty i zamglony; sumienie gryzie człowieka nieustannie. Tęskni do miłości, porozumienia, ufności, opieki, bliskości. Wołanie psalmów, dzieje proroków, codzienne proste zdarzenia wśród nas piszą inna historię: historię pragnienia Dobra i Miłości.

Szatańska opcja ujmuje tylko racjonalne, praktyczne i techniczne walory – i nic więcej. Intelektualny spryt szatana i ślady jego działania wyparowują pod wpływem żaru Bożej Miłości. Bóg ani na chwilę nie opuścił swojego Stworzenia, nie pozwolił nam zginąć, od samego początku pragnął naszego wybawienia, szanując naszą wolność i nasze decyzje. Angażował się na różne sposoby w ludzką historię, zbliżał się, obdarzał Duchem swoim na różne sposoby; A wreszcie nadszedł czas, by nas przemienić, wchodząc w naszą rzeczywistość, dźwigając nasz los, dzieląc go z nami we wszystkim prócz grzechu, doświadczając w pełni naszej natury, łącznie z jej śmiertelnością. Pragnął tego od początku. Stał się Człowiekiem, będąc Bogiem, by grzeszny człowiek mógł, pozostając człowiekiem, być jak Bóg.

błogosławiona wina, ponieważ doczekała się takiego i tak wielkiego Odkupiciela

Kuszenie Boga, który stał się człowiekiem

Szatan wspiął się na szczyty kunsztu kuszenia. Przemawiał do Słowa Wcielonego za pomocą Jego Własnego Słowa! Oferował drogę na skróty w wypełnieniu zbawczej misji, jednocześnie subtelnie podważając Bożą Tożsamość Zbawiciela: Jeżeli jesteś synem Bożym...

Szatan używa Słowa pokrętnie – jest to Słowo sprowadzone do warstwy praktycznej i użytecznej- do skuteczności. Nie jest w stanie wejść w paradoks Bożej kenozy, którą Jezus wybrał i całkowicie przyjął; Duch Zła jest ślepy na źródło tego ogołocenia i siły trwania w nim – Miłości samej.

Odpowiedzi Jezusa to Słowo Prawdy. Chleb nie jest ważniejszy od Słowa – choć potem nakarmi tłumy, które Słowa słuchają. Syn Boży poddał się próbie kuszenia nie po to, żeby sprawdzać Ojca, żeby manipulować jego uczuciami. Są tu razem zjednoczeni wolą, którą Syn przyjmie, jako Człowiek, aż do śmierci krzyżowej. I choć słowa z pustyni odbiją się echem w słowach kpiarzy podczas Ukrzyżowania – „ niech zejdzie z krzyża i zbawi sam siebie”–  wówczas także nie ulegnie pokusie.

I wreszcie – pokłon należy się  wyłącznie Bogu; On jest Królem Prawdziwym, a Królestwo jego nie jest z tego świata. Będzie rosło jak drzewo z małego ziarna gorczycy, wprowadzane w serca przez  świadectwo Mesjasza, a nie  przez rozkazy, na mieczach wojsk i przez tuby heroldów królewskich.

Być jak Bóg

Zwyciężył pokusy, jako słaby człowiek. I wtedy aniołowie oddali mu chwałę, jako Bogu. On wszechpotężny stał się najsłabszym z nas,  doświadczył do samego dna naszego losu, i w ten sposób przebóstwił ludzka naturę. Tylko po Jego śladach, tylko Drogą, którą jest ON idąc  możemy stać się jak On.  Być jak Bóg.

comments

Leave a Comment