Posted on: 17 lutego 2013 Posted by: Aleksandra Francuz Comments: 0

Mapa. Wiersz Wisławy Szymborskiej, przesłany zgodnie z ostatnią wolą Autorki do „Tygodnika Powszechnego”. To duchowa biografia rozpisana na centra i prowincje, na szlaki wiodące aż po hen i skrzyżowania dróg. Na miejsca, w których prądy znoszą, i na takie, gdzie płynąć trzeba nie inaczej, jak pod prąd. Mocny akord. Na śmierć i casino online życie.

Przed rokiem brzmiał równie mocno. Nie zakrzepnie i dziś. Trzynaście wierszy z tomiku „Wystarczy” Wydawnictwo a5 wzbogaciło o audiobook z interpretacjami Anny Polony, zarejestrowanymi w Radiu Kraków. Poezja wraca do początku. Szuka słuchacza. Przekornie tu podaję wyimki z Pamiętników Hadriana Marguerite Yourcenar: „Litera pisana nauczyła mnie słuchać ludzkiego głosu, jak i wielkie nieruchome posągi w zastygłym ruchu nauczyły mnie cenić gest. I w następstwie, odwrotnie, życie wyjaśniało mi książki.” To definicja zaklętego w słowie – wtórnie piśmie – piękna odmierzonego gestem życia kończącym się niemal zawsze – „Wystarczy”.

comments

Leave a Comment