Posted on: 30 października 2018 Posted by: Janina Rogolińska-Pieronek Comments: 0

Czy u zarania II Rzeczypospolitej w myśli katolickiej pozostało coś z ducha encykliki Cum primum? Czy polskim  księżom nadal przyświecał ultramontanizm? A może świadomość obowiązków ciążących na Polakach z tytułu ich narodowości wzięła górę? Czy obie te postawy udało się połączyć lub przynajmniej sprawić, by się  wzajemnie nie wykluczały? Na te i podobne pytania odpowie prof. Lech Krzyżanowski na spotkaniu Klubu  “Tygodnika Powszechnego” w Bielsku-Białej w poniedziałek 19 listopada o godz. 17.30 w Klubokawiarni Aquarium Galerii BWA przy ul. 3 Maja.

Zapraszamy!

comments

Leave a Comment