Posted on: 14 lutego 2018 Posted by: Rafał Ryszka Comments: 0

W tłusty czwartek, 8 lutego odbyło się drugie spotkanie Klubu „TP” w Lipsku. Tym razem z Berndtem Karwenem – referentem Instytutu Polskiego w Lipsku. Rozmawialiśmy na temat polsko-niemieckiego dialogu, osobistych doświadczeń i potrzebie szukania porozumienia pomiędzy naszymi krajami.

Tylko jak można osiągnąć porozumienie ponad językowymi i kulturowymi granicami, kiedy czasami komunikacja w obrębie jednej kultury wydaje się działać nie zupełnie poprawnie? Jak szukać obiektywnych racji ? Jak budować szanując i uznając trudne polsko-niemieckie dziedzictwo pamiętając o wojennej „niemieckiej winie”? Powtarzając słowa lipskiego superintendenta, współtwórcy ruchu który obalił berliński mur pastora Friedricha Magiriusa: nigdy dosyć wdzięczności za pojednawcze gesty i postawy wobec Niemców po wojennej hekatombie.

To tylko kilka spośród wielu pytań, wątpliwości i refleksji na jakie staraliśmy się wspólnie znaleźć odpowiedź. Dialog rozumiany jako otwartość i gotowość do przyjęcia racji drugiej strony (i uznanie że samemu nie ma się wyłącznie 100% racji), umożliwienie doświadczenia i osobisty – też pozytywny, emocjonalny, zaangażowany stosunek do tego co wydaje się obce (na razie) i nieznane (na razie) to chyba jedyna alternatywa dla budowania relacji: międzyludzkich, sąsiedzkich czy międzynarodowych. Niemiec, polonista, niezmordowany promotor polskiej kultury w Saksonii i okolicznych landach – Bernd Karwen doskonałą polszczyzną pokazał nam ciekawą perspektywę rozwijania polsko-niemieckiego dialogu.

comments

Leave a Comment