Sebastian Kierzek

Wywiady
Sebastian Kierzek

Cud Okrągłego Stołu

Dziś żegnamy Leonarda Szymańskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, członka Solidarności. Przez lata sympatyzował z redakcją „Tygodnika Powszechnego” i był członkiem Klubu „TP” w Poznaniu. Przypominamy rozmowę, którą przeprowadził z

Czytaj więcej »