Michał Rychert

teolog, członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, autor publikacji m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, założyciel i koordynator Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Słupsku.
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Ryzyko wiary

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 14-30) Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Bóg wyznacza czas

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 1-13) Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Duch braterstwa

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 23, 1-12) Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko,

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Michał Rychert

Kryterium miłości

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 22, 34-40) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go

Czytaj więcej »
Wiara
Michał Rychert

Rozważania o Kościele

W najbliższą niedzielę (29 października), we wszystkich parafiach jest obchodzona rocznic poświęcenia własnego kościoła. Jest to okazja, aby zadumać się nie tylko nad budowlą wzniesioną dla naszych liturgicznych zgromadzeń, ale

Czytaj więcej »