Maciej Chlewicki

Dr hab., prof. uczelni, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się głównie historią filozofii nowożytnej i filozofią społeczną, w tym zwłaszcza filozofią religii. Autor m. in. książek Kant a problem filozofii religii i Wolność nowożytna oraz inne szkice z filozofii XVII i XVIII wieku.
Tolle, lege
Maciej Chlewicki

Wykłady „na górze”

Rola papieża, głowy Kościoła, nie kojarzy się na ogół ani z działalnością stricte teoretyczną i naukową, ani nawet z jej bardziej popularną wersją w postaci wykładów i publicznych wystąpień nie

Czytaj więcej »