Maciej Radecki

Człowiek, wyzwolony grzesznik, malutki chrześcijanin. Małe refleksje do Ewangelii pisze na podstawie: shorturl.at/czGP4 Studiuje teologię na UPJPII i filozofię na UJ. Jest częścią Sekcji Myśli Chrześcijańskiej KNSF UJ i Koła Naukowego Teologów UPJPII.
Ewangeliarz niedzielny
Maciej Radecki

Błogosławieni

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 29 stycznia 2023 IV Niedziela zwykła, Mt 5, 1-12a Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał

Czytaj więcej »