Łukasz Benedykt Bilski

Muzyk kościelny, doktor teologii. Autor artykułów z zakresu muzyki liturgicznej oraz szeroko pojętej teologii muzyki. Posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii św. Jana Kantego w Słupsku. Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi samodzielną działalność kompozytorską na potrzeby liturgii.
Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Z Chrystusem na pustyni

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia według Świętego Marka (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Zwiastowanie

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
Łukasz Benedykt Bilski

Miłość, jedyne kryterium

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 25, 31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

Czytaj więcej »