Krzysztof Kozłowski

Kozłowski: Nielekkomyślny pozytywista

Urodzony na Litwie i przez szereg lat obywatel niepodległej Litwy, studiujący równocześnie prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, członek elitarnej grupy wychowanków tej uczelni, zaangażowany w katolickiej młodzieżowej organizacji

Czytaj więcej »