Grażyna Mitana Drożdż

Opinie
Grażyna Mitana Drożdż

Tischner o wrogu wewnętrznym

„Być może i na tym polega przełom historyczny we współczesnym świecie, że człowiek odkrywa, iż nie ma większego wroga dla niego, jak on sam” – mówił ksiądz profesor Józef Tischner

Czytaj więcej »