ks. Andrzej Perzyński

Założyciel klubu “Tygodnika Powszechnego” w Łodzi, profesor teologii, publikuje m.in. w “Ewangeliarzu niedzielnym”.
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Dzierżawcy winnicy

Ewangeliarz niedzielny Ewangelia (Mt 21, 33-43) Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Mądry człowiek po szkodzie

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia (Mt 18, 15-20) Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

„Nie bój się. Przyjdź!”

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia (Mt 14, 22-33) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił,

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Boska komunikacja

Ewangeliarz Niedzielny Ewangelia (Mt 13, 1-23) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Latarnie nadziei

Ewangeliarz Niedzielny Czytanie z Księgi Wyjścia Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan

Czytaj więcej »
Ewangeliarz niedzielny
ks. Andrzej Perzyński

Wewnętrzne Wniebowstąpienie

Ewangeliarz Niedzielny Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Ewangelia (Mt 28, 16-20) Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy

Czytaj więcej »