Adrian Kowalski

Sobór dla ewangelizacji

W dniach 13-14 listopada 2012 roku na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum pt. „Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie – przełom Vaticanum II”.

Czytaj więcej »