Posted on: 10 grudnia 2018 Posted by: Mariusz Krukowski Comments: 0

Jaka jest pozycja i siła polskiej kultury i sztuki? W jakim stopniu jest ona uniwersalna, a w jakim hermetyczna? Czy język polski, główny wyróżnik każdej kultury, przetrwa w postaci bliskiej temu, co znamy obecnie? Jakie są szczególne cechy polskiej obyczajowości? Jaką ma zdolność oddziaływania na obyczajowość innych krajów, co w niej jest pociągające dla Polaków, a co dla innych Europejczyków?

Czy, jako Polacy, powinniśmy się lękać, że to nasze kruche dobro rozejdzie się wśród europejskości (i pozaeuropejskości)? Czy powinniśmy je chronić za wszelką cenę, czy też możemy być zupełnie spokojni, bo każdy, kto osiedli się w Polsce, najpóźniej w drugim pokoleniu będzie już Polakiem? Jak to wygląda z punktu widzenia nas, „expatów”, a jak w oczach przedstawicieli innych nacji*, którzy otarli się o polski język i kulturę?

O wszystkich tych kwestiach porozmawiamy podczas najbliższego spotkania Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Brukseli, w poniedziałek, 17 grudnia o godz.: 18:00 (Avenue de Tervueren 48, 1040 Bruksela).  W spotkaniu weźmie udział kilkoro obcokrajowców z mieszanych małżeństw (polsko-belgijskich/francuskich/angielskich).

Serdecznie zapraszamy!

comments

Leave a Comment