Posted on: 18 lipca 2016 Posted by: Redakcja Comments: 0

Staliśmy się w ostatnich latach społeczeństwem głęboko podzielonym, coraz mniej skłonnym do wsłuchania się w racje tych, którzy mają inne wizje Polski i świata. Coraz trudniej odnaleźć miejsca, w których nie dochodzą do głosu skrajne emocje politycznych plemion zaludniających nasz kraj. Kilka dni temu byliśmy świadkami tego, jak pod naporem doraźnego politycznego sporu zachwiała się wspólnota pamięci o Poznańskim Czerwcu. Podczas obchodów jego sześćdziesiątej rocznicy na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu ujawniło się wiele zachowań niegodnych powagi miejsca i czasu. Doniosła dla naszego miasta uroczystość stała się pretekstem do emocjonalnej i brutalnej wymiany poglądów politycznych, co spowodowało, że atmosferę pamięci o ofiarach Czerwca zastąpiła atmosfera niekontrolowanego wiecu.

Pragniemy, my wszyscy, niżej podpisani, zaprotestować przeciw czynieniu z historii, szczególnie tak bolesnej, jątrzącego instrumentu w politycznej walce. Zwracamy się do wszystkich poznaniaków i Wielkopolan oraz tych, którzy czują związek ze stolicą Wielkopolski, aby nie przedkładali dzielących nas różnic ponad to, co winno być święte: wspólną pamięć o ofiarach Czerwca. Nie znieważajmy jej poprzez wpisywanie w nią naszych doraźnych sporów! Pamięć może dzielić i może łączyć, może niszczyć i może budować wspólnotę. To od nas samych zależy, jaką drogę wybierzemy. Czy prawdziwie patriotyczną, jak pisał Jan Paweł II, „drogę do uporządkowanej miłości społecznej”, czy plemienną, wykluczającą tych, z którymi nam dziś politycznie nie po drodze? Nikt nie wie, kogo wspieraliby dziś ci, którzy padli wówczas na ulicach Poznania, nikt nie ma prawa zawłaszczać pamięci o nich, nikomu nie wolno instrumentalizować ich ofiary!

Reprezentujemy różne środowiska, na co dzień wiele nas dzieli, pragniemy jednak, aby Czerwiec pozostał naszym wspólnym dziedzictwem. Nie zawsze i nie w każdym miejscu musimy udowadniać innym, że nasza wizja Polski jest słuszniejsza. Ważne daty, w których świętujemy wydarzenia naszej lokalnej historii, takie jak Czerwiec 56′, Powstanie Wielkopolskie, ale także inne wydarzenia z historii Polski, powinny pozostać poza sferą aktualnego sporu politycznego, nie tylko dlatego, że są one źródłem naszej wspólnoty, ale także dlatego, że nie są one niczyją własnością. Prosimy zatem wszystkich, tych, którzy są nam bliscy i tych, którzy podążają dziś innymi drogami, aby nigdy w przyszłości nie powtórzyły się hańbiące ekscesy ostatnich dni, abyśmy dali dowód temu, że w naszym mieście potrafimy zachować szacunek dla wspólnej przeszłości, jej ofiar i świadków.

prof. Elżbieta Adamiak – Uniwersytet Koblenz-Landau (Niemcy), Laboratorium Więzi

Włodzimierz Bogaczyk – wielkopolski wydawca „Gazety Wyborczej”

Szymon Bojdo – dziennikarz

dr Krzysztof Borowczyk – UAM

prof. Krzysztof Brzechczyn – UAM

dr Remigiusz Ciesielski – UAM

prof. Przemysław Czapliński – UAM

Marian Dźwinel – polonista i dziennikarz, internowany w stanie wojennym

Łukasz Ferchmin – KIK Poznań

Mariusz Grzebalski – poeta, redaktor Biblioteki Poezji Współczesnej

prof. Tadeusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska

dr Cezary Kościelniak – UAM

Celina Kotz – skrzypaczka

prof. Aleksander Kuczma – Uniwersytet Artystyczny, School of Form

dr Zofia Kuczma – lekarz

Andrzej Mikosz – partner w K&L Gates LLP

o. Michał Pac OP – przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu

Adam Pawłowski  – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”

Marcin Pera – Klub „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu

Andrzej Piechocki – UAM, redaktor

prof. UAM Wiesław Ratajczak – UAM, AKO

Bianka Rolando – poetka i artystka sztuk wizualnych

dr Paweł Stachowiak – UAM, Klub „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu

Marta Strzałko – aktorka Teatru Biuro Podróży

Paweł Szkotak – założyciel i reżyser Teatru Biuro Podróży

prof. Piotr Śliwiński – UAM

ks. dr Mirosław Tykfer – redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”

Marcin Wesołek – redaktor naczelny poznańskiej redakcji „Gazety Wyborczej”

prof. Sebastian Wojciechowski – UAM, Instytut Zachodni w Poznaniu

prof. Anna Wolff-Powęska – UAM

comments

Leave a Comment