Życzenia dla nowego metropolity lubelskiego

OTWARCIE NA PEŁNIĘ

W biografii nowo mianowanego abp lubelskiego Stanisława Budzika jest okres, kiedy to intensywnie zajmował się teologią i popularyzacją jej najlepszych źródeł. Jednym z jego ulubionych autorów był wybitny szwajcarski kardynał Hans Urs von Balthasar. Poświęcił mu wnikliwą monografię na temat odkupienia.

We wstępie do wydanej przez tarnowskie wydawnictwo Biblos (1998 r.) książki Ursa von Balthasara czytamy: Symfonię teologiczną Balthasara cechuje szerokość i odwaga myślenia, dalekiego od jakiegokolwiek sekciarstwa i zacietrzewienia, połączonego z doskonałym wyczuciem równowagi i otwarciem na pełnię.

Księdzu Arcybiskupowi życzymy w jego posłudze tego, co dziś obserwujemy jako pilnie potrzebne Kościołowi w Polsce: szerokości i odwagi myślenia oraz otwarcia na pełnię, która łączy i nikogo nie wyklucza.

Łączymy wyrazy życzliwości i jedności w Chrystusie.

Kluby Tygodnika Powszechnego

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!