Wspólne czytanie „Popołudnia chrześcijaństwa” ks. Tomasa Halika

W poniedziałek, 7 listopada o godz. 20.00 zaczynamy w ramach „Wspólnego czytania” nową lekturę ogłoszoną na Zjeździe Klubów „TP” w Krakowie. Jest nią książka ks.Tomasa Halika „Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany”.
Pierwszy rozdział „Wiara w ruchu”, wprowadza w tematykę lektury i będzie dobrym początkiem rozważań.

„Jest to książka o przemianach wiary w życiu ludzi i w historii”-pisze autor- „o wierze jako o drodze poszukiwania Boga w zmieniającym się świecie, o wierze przeżywanej …”.
Mimo że sytuacja Kościoła, jak twierdzi w słowie wstępnym, podobna jest pod wieloma względami do tej sprzed reformacji, nie ulegajmy zwątpieniu i „spróbujmy jeszcze raz”.
Jednak by próbować, trzeba zaufać i być gotowym do działania.
“O tym, jaki człowiek jest i jaki rodzaj wiary go inspiruje i niesie go w życiu, najpełniej świadczy to, jak wypełnia zadanie bycia człowiekiem”-kończy ten rozdział ks.Tomas Halik.

Zapraszamy do lektury i rozmowy. Książka jest dostępna w pdf i możemy ją przesłać każdemu, kto nie posiada wersji papierowej, a chciałby w spotkaniach uczestniczyć.
Proszę pisać na maila info@klubtygodnika.pl
lub joanna.rozga@klubtygodnika.pl

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg3OGI2ODAtZGVjYS00MWQ3LWI5MDgtN2Q2NGQ3OTU2MGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2243ee42e6-fa23-4592-ab15-2b63cd221b68%22%7d

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!