Postulaty Forum „Obecni w Kościele” Kongresu Katoliczek i Katolików

W dniach 22-23 października 2022 odbyło się w Łodzi pierwsze Forum Kongresu Katoliczek i Katolików, pt. „Obecni w Kościele”. Kongres, jak mówi jego deklaracja programowa to: „inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.” Otwarte dla wszystkich ludzi, dla których Kościół katolicki jest ważny i którzy uważają, że warto pracować nad jego naprawianiem. Forum było miejscem spotkania takich ludzi, wśród nich było kilkunastu członków Klubów „TP”.

Od blisko 2 lat zespoły, spontanicznie stworzone przez chętnych katolików, pracują w ramach Kongresu nad raportami w wybranych przez siebie tematach. Takich opracowań, które są materiałem do dalszych dyskusji powstało już kilka: Raport o parafii, raport „Troska o Stworzenie próba naszej wiary”, raport „Kościół a przemoc domowa wobec kobiet”, raport „Dialog katolicyzmu z religiami abrahamicznymi w Kościele w Polsce”, raport „Relacje międzywyznaniowe dziś i jutro”, „Deklaracja wolności w Kościele katolickim”, raport „Jak Kościół katolicki w Polsce może odpowiedzieć na odchodzenie młodych?”. Trwają prace nad kolejnymi.

Te opracowania można znaleźć tu: https://kongreskk.pl/2021/12/15/raporty-grup-roboczych/

Na Forum w łodzi Zespoły przedstawiły 10 postulatów. Raporty zawierają oczywiście wiele więcej szczegółowych postulatów, ale te 10 to te najpilniejsze i możliwe do zrealizowania już teraz. Postulaty zostaną przedstawione polskiemu Episkopatowi.

Postulat I. Postulat wspólny Kongresu Katoliczek i Katolików

W dojrzałej wspólnocie nadużycia popełniane przez duchownych i osoby konsekrowane nie mogą być ukrywane przed opinią wiernych. Postulujemy zatem, aby wzorem Kościołów w innych krajach, Konferencja Episkopatu Polski powołała niezależną komisję ekspercką do zbadania archiwów wszystkich kurii diecezjalnych i zakonnych pod kątem popełnianych nadużyć i przestępstw seksualnych, których dopuściły się osoby duchowne i konsekrowane. Komisja powinna działać w celu sporządzenia rzetelnego raportu dla Kościoła w Polsce, obejmującego okres po II Soborze Watykańskim. Raporty te powinny służyć wypracowaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo wszystkim członkom Kościoła.

Postulat II. Władza w Kościele

Postulujemy regularne spotkania parafian, zwoływane nie rzadziej niż co trzy miesiące, w celu omawiania bieżących spraw parafii i zarządzania nimi.

Postulat III. Kobiety w Kościele

Postulujemy, aby wszystkie posługi i funkcje, które według prawa i doktryny kościelnej kobiety mogą wypełniać we wspólnocie wierzących, były realizowane bez przeszkód, zatem niezależnie od uprzedzeń lub uznaniowych decyzji poszczególnych duchownych.

Postulat IV. Duszpasterstwo młodzieży we współczesnym świecie

Postulujemy utworzenie diecezjalnych ośrodków szkolenia i permanentnego dokształcania się liderów duszpasterstw młodzieżowych (świeckich i duchownych).

Postulat V. Relacje duchowni – świeccy

Postulujemy powołanie przy Konferencji Episkopatu Polski funkcji niezależnego rzecznika praw osób świeckich w Kościele.

Postulat VI. Spojrzenie na małżeństwo i związki partnerskie

Domagamy się odrzucenia języka nienawiści i wykluczenia wobec osób LGBT+ w Kościele, a w szczególności odwołania Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+ z 2020 roku, które zawiera treści homofobiczne i transfobiczne.

Postulat VII. Relacje międzywyznaniowe dziś i jutro

Domagamy się jak najszybszego zatwierdzenia przez Kościół rzymskokatolicki dokumentu „Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia”.

Postulat VIII. Ład społeczny

Apelujemy do bp. Krzysztofa Zadarko o utworzenie w ramach struktur kościelnych organizacji III sektora, która działania duszpasterskie na rzecz praw i codziennych losów migrantów uczyni profesjonalnymi i skutecznymi na miarę współczesnych wyzwań.

Postulat IX. Troska o stworzenie

Postulujemy, aby za zachętą ze strony biskupów, powstawały w parafiach grupy świeckich i duchownych, którzy w duchu encykliki Laudato si’ podejmą działania łączące troskę o środowisko z wiarą.

Postulat X. Relacje Państwo – Kościół

Postulujemy niezwłoczne powołanie kościelnego zespołu roboczego duchownych i wiernych świeckich w celu przedyskutowania i przygotowania skutecznych rozwiązań, które doprowadzą do rzeczywistego funkcjonowania i respektowania w codziennej praktyce rozdziału Kościoła od państwa w Polsce.

Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o toczonych dyskusjach, a także o planach Kongresu na przyszłość, odsyłam do strony www Kongresu https://kongreskk.pl/  i na You Tube, gdzie można posłuchać nagrań rozmów i wystąpień (umieszczane są tam stopniowo, jeszcze nie ma całości).  https://www.youtube.com/playlist?list=PLwiUyBcyDx0iYcoKYNHF-1xxA7BhUA1w2

A wszystkich, którzy „chcą być zmianą” zachęcam do dołączania do Kongresu.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!