Panel dyskusyjny i spotkania w grupach roboczych na X Zjeździe Klubów

Ufajmy, że ludzkość początków XXI wieku zostanie zapamiętana z tego powodu,
że wielkodusznie podjęła swoje poważne obowiązki”. (Franciszek LS 165)

Tematem X Zjazdu Klubów “Tygodnika Powszechnego” będzie ekologia.

Kryzys ekologiczny narasta pomimo ostrzeżeń naukowców, deklaracji poszczególnych państw, międzynarodowych porozumień i szczytów klimatycznych. Pomimo nieustających, ponad religijnych, kierowanych do wszystkich ludzi, wezwań Papieża Franciszka, jakże mocno uzasadnionych w encyklikach: Laudato si’ i Fratelli tutti. Ostatni Raport IPCC uaktualnia diagnozę i zawiera jeszcze bardziej kategoryczne twierdzenia. Udział człowieka w zmianach klimatycznych nie pozostawia już wątpliwości, a czas na zmianę sposobu myślenia, gospodarowania i sposobu życia tak, aby powstrzymać katastrofę jest krótszy niż wydawało się jeszcze niedawno.

Będziemy rozmawiać o tym: z jakich wartości wynikają nasze powinności w obliczu środowiskowych zagrożeń; jakie są powody obojętności;  czy wiara wzmacnia czy osłabia zaangażowanie w ochronę środowiska; czy jest możliwe do pogodzenia hamowanie oraz transformacja produkcji i konsumpcji ze sprawiedliwością społeczną, etyką chrześcijańską; jakie są nasze – chrześcijan  relacje ze zwierzętami; czy środowisko ludzi wierzących, czy kościół, może wnieść szczególną energię i myśl w ruchy pro ekologiczne? Co możemy zaproponować Europie?

16 października 2021.

11.00 -13.00  Panel dyskusyjny pt. „Solidarni ze stworzeniem – chrześcijańskie myślenie ekoetyczne”, z udziałem Marka Józefiaka, Barbary Niedźwiedzkiej, o. Jacka Poznańskiego i Joanny Zatylny (miejsce: Nowe Herbewo. Kraków, ul. Lubelska 29 (VI p.)

15.00 – 18.00 „Solidarni ze stworzeniem”. Praca w grupach roboczych (miejsce: Akademia Muzyczna, ul. Basztowa 8) 

Uczestnicy Zjazdu w 4 Grupach Roboczych wyrażą swoje odpowiedzi, opinie, diagnozy, postulaty w odniesieniu do  zakreślonych przez Moderatorów  tematów. Tematy, nad którymi chcą pracować, uczestnicy wskażą przy rejestracji na Zjazd. Diagnozy i postulaty wypracowane w grupach roboczych będą wykorzystane później, jako głos środowiska polskich katolików w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w temacie “Zmiany klimatu i środowisko”. 

Grupa 1. Ekologiczna solidarność na co dzień

W tej grupie zastanowimy się, w jakim stopniu nasze indywidualne wybory mają wpływ na kryzys klimatyczny? Jak przygotować się na to, co konieczne i ile poświęcić z dotychczasowego stylu życia? A może to dylemat pozorny? Może jesteśmy w stanie utrzymać nasz wysoki poziom życia i jednocześnie w radykalny sposób zmniejszyć nasz wpływ na środowisko? Co chcemy od Europy w tych sprawach? (Moderator: Michał Olszewski)

Grupa 2. Ekologiczna solidarność z ludźmi odległymi w przestrzeni i czasie

W tej grupie wspólnie zastanowimy się nad globalną odpowiedzialnością nas chrześcijan za odpowiedź na zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla INNYCH?  W czym w naszej codzienności może się ta odpowiedzialność przejawiać?  Do kogo konkretnie ją odnosimy, a kogo mamy skłonność pomijać? W jaką wizję lepszego świata i Europy chcemy się angażować, wiedząc, że będzie to na różnych poziomach kosztowne? Zapraszamy do podzielenia się tym, co jest najlepsze w naszym doświadczeniu płynącym z wiary. Czy ta perspektywa kreuje rzeczywistość?  Do odwagi w poszukiwaniach zaprasza nas papież Franciszek. Pozwólmy sobie na to, aby być prorokami jutra. (Moderatorzy: Joanna i Mariusz Zatylni )

Grupa 3. Solidarność z czującymi zwierzętami. W tej grupie będziemy zastanawiać się nad stosunkiem chrześcijan, i Kościoła, do zwierząt. Będziemy rozmawiać o tym, jakie są przyczyny milczenia w tej sprawie, a także o skutkach obecnego traktowania zwierząt dla środowiska, zdrowia i moralności. Zastanowimy się, czy widzimy potrzebę zmiany, a jeżeli tak, to jakiej. Jakiej chcielibyśmy Europy dla naszych najmniejszych braci – zwierząt?  (Moderator: Barbara Niedźwiedzka)

 Grupa 4. Solidarność w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi W tej grupie zastanawiać będziemy się nad tym, jak możemy przeciwdziałać  konsumpcjonizmowi? Co możemy zrobić, aby przyspieszyć odejście od węgla i innych paliw kopalnych? Jak możemy się przyczynić rozbudzenia umiłowania do natury i do lepszej ochrony przyrody w Polsce?  Jakiej chcemy Europy w tych sprawach? (Moderator: Marek Józefiak)

 

17 października 

11.30-12.30 Przedstawienie wyników pracy w grupach roboczych, dyskusja, komentarze uczestników Zjazdu (miejsce: Nowe Herbewo. Kraków, ul. Lubelska 29 (VI p.)

 

Informacja o Panelistach i Moderatorach:

 Marek Józefiak – rzecznik prasowy Fundacji Greenpeace Polska, doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge. Jest absolwentem Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU dla specjalistów z dziedziny ochrony środowiska oraz 24. Szkoły Liderów Politycznych. Regularnie komentuje politykę ekologiczną w mediach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego teksty publicystyczne ukazywały się m.in. na łamach „Tygodnika Powszechnego”, portalu Newsweek.pl czy Onet.pl. Prowadzi szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz realizacji kampanii dla organizacji pozarządowych i osób zaczynających aktywność publiczną.

Barbara Niedźwiedzka – informatolog, aktywistka proekologiczna szczególnie zaangażowana w walce o prawa i dobrostan zwierząt. Redaktorka portalu www.opowiedzzwierzę.pl oraz strony Nasz wspólny dom Klubów „Tygodnika Powszechnego”, członkini Grupy „Chrześcijanie dla zwierząt”, współpracującej z innymi chrześcijańskimi organizacjami zajmującymi się stosunkiem ludzi wierzących do zwierząt, członkini Laudato Si’ Movement.

Michał Olszewski – dziennikarz, reportażysta, pisarz, ekolog. Przez wiele lat w „Tygodniku Powszechnym”, obecnie redaktor naczelny krakowskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Kapuścińskiego 2015. Za reportaż „Przez dotyk” otrzymał nagrodę w konkursie reporterów „Oczy otwarte”.

Jacek Poznański SJ – jezuita, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, teolog i rekolekcjonista. Dyrektor Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Obszary zainteresowań naukowych to: filozofia nauki, naukoznawstwo, filozofia techniki, filozofia przyrody nieożywionej i ożywionej, ekoteologia, relacje nauka – religia, teologia duchowości. Autor kilkunastu artykułów z zakresu ekoteologii i ekoduchowości. Wspólnie z Stanisławem Jaromim OFMConv redaktor monografii zbiorowej, pt. Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’, Wydawnictwo AIK, Kraków 2016.

Joanna Zatylna (psycholog, kurator społeczna, pracuje w Schronisku dla Kobiet im. Św. Brata Alberta), i Mariusz Zatylny (architekt IARP, oblat klasztoru oo. Benedyktynów w Lubiniu) –  Animatorzy Laudato Si’ Movement” (założyciele łódzkiego kręgu LSM), uczestnicy grupy troska o stworzenie Kongresu Katoliczek i Katolików, założyciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. Współpracują z Fundacją Habitat For Humanity,  Członkowie rady ds. rozwiązania problemu bezdomności przy Prezydencie Miasta Łodzi. Przez kilkanaście lat członkowie międzynarodowej ekumenicznej wspólnoty Chemin Neuf, łączącej doświadczenie odnowy charyzmatycznej z duchowością i formacją ignacjańską. Inicjatorzy wspólnoty Winnego Krzewu, promującej odnowę kontemplacyjną, ekologię integralną oraz powszechne braterstwo i dialog dla światowego pokoju i współistnienia.  Mieszkają i pracują w Łodzi.

Panel dyskusyjny poprowadzi: Konrad Stanowicz – założyciel i koordynator Klubu „Tygodnika Powszechnego” we Wrocławiu. Współtwórca inicjatywy Zupa na Wolności wspierającej osoby w kryzysie bezdomności. Z wykształcenia politolog. Pracuje w organizacji działającej na rzecz tworzenia nowych możliwości z zakresu kształcenia i aktywizacji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Kluby „Tygodnika Powszechnego”, Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza i finansowane przez Fundację Konrada Adenauera w ramach projektu: Etyka solidarności dziś.

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!