Masz swoje miejsce w niebie

EWANGELIARZ NIEDZIELNY, 15 sierpnia 2021

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Na wielkim obrazie Petera Paula Rubensa „Niewiasta obleczona w słońce”, który można oglądać w Starej Pinakotece w Monachium, jak znamienny detal. W prawym dolnym rogu tego wizerunku Wniebowziętej, Rubens namalował nietoperza polującego na pszczołę. Symbolika tej sceny wydaje się oczywista: to zło czyhające na dobro. Nietoperz, będąc zwiastunem nocy i ciemności, jest naturalnym symbolem zła. Naprzeciwko nietoperza znajduje się pszczoła, która wydaje się bezbronna. W ikonografii chrześcijańskiej pszczoła od dawna symbolizowała Maryję.

Jak bardzo zło potrafi być okrutne, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Każdy z nas ma w swoim życiu aż nadto przykładów. Kulminacyjną manifestacją zła – jeśli w ogóle zło można stopniować – była niewątpliwie druga wojna światowa. I to właśnie 5 lat po zakończeniu tego piekła, zostaje ogłoszony dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej. Rozumiecie? Zaraz po wojnie degradującej, poniewierającej i upadlającej ludzkie ciała zostaje dowartościowane ciało człowieka, ciało Maryi. Pomyślcie, jak bardzo w tamtych czasach musiało być to doniosłe przesłanie: obok ciała Zmartwychwstałego w niebie jest ciało Żydówki, Jego Matki.

Dzisiejsza uroczystość z jednej strony ukazuje nam wszechmoc Bożej dobroci. Z drugiej strony jest wyraźnym wskazaniem, że nasze ciało nie jest dla Boga bez znaczenia. Boża obietnica nie jest abstrakcyjna, nie mówi o samym duchu. Te ciała, które były palone w piecach, bombardowane, gwałcone, mają wieczne piękno i życie w oczach Boga. O tym opowiada święto Wniebowzięcia. Bóg bierze nas do siebie z naszym ciałem i zabałaganioną historią. Każda i każdy z nas jest dla Boga ważny; każdy ma znaczenie; każdy jest potrzebny.

A co z nietoperzem i pszczołą z obrazu Rubensa? Kiedy atakuje nas zło, często jesteśmy jak te małe bezbronne pszczółki wobec nietoperzy. Ale choćby nie wiem jak wielkie było to zło, ostatecznie i tak zwycięży dobro. O tym przypomina nam Wniebowzięcie. Niezależnie jak bardzo pogmatwane jest Twoje życie, nie zapominaj, że Ty też masz swoje miejsce w Niebie!

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!