Czy Kościół w Polsce jest toksyczny?

Dnia 24 lutego 2022 r. o godzinie 20.00 odbędzie się Gliwicka Kawiarenka.
Będzie to kontynuacja dyskusji sprzed dwóch tygodni.

Na poprzednim spotkaniu nie doszliśmy do pytania o toksyczność Kościoła w Polsce, bo było sporo problemów po drodze.

Dlatego raz jeszcze zapraszamy do Gliwickiej Kawiarenki, aby wrócić do tytułowego pytania wynikającego z rozmowy Artura Sporniaka i Marcina Żyły z Dominiką
Kozłowską, opublikowanej w TP 5, z dnia 30.01.2022 – str. 31-35.

Spotkanie na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMjFiMTktYzFiYi00ZTU4LTg4NjQtODYzZjgxNGQ4ZWY2%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!