Chojnice pielęgnują pamięć o żydowskich mieszkańcach miasta

Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach od lat starał się przywracać pamięć o tradycjach żydowskich miasta i najbliższej okolicy. Zaowocowało to wieloma inicjatywami edukacyjnymi przygotowanymi wspólnie z Forum Dialogu między Narodami czy Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Bliższe relacje z tym ostatnim podmiotem skłoniły nas do podjęcia projektu oznakowania dawnych cmentarzy żydowskich naszego miasta. Były to miejsca zupełnie zapomniane i szerzej nieznane mieszkańcom Chojnic. Współpraca z Fundacją i władzami miasta doprowadziła do oczyszczenia obu cmentarzy i ustawienia pamiątkowych obelisków, na których zostały umieszczone tablice informacyjne. Wydarzenie to zostało poprzedzone organizacją I Dni Kultury Żydowskiej – projektu edukacyjno-kulturalnego adresowanego do młodzieży.

Uroczystość odsłonięcia tablic zgromadziła wszystkie środowiska naszego miasta. Były obecne jego władze, parlamentarzyści, przedstawiciele wszystkich związków wyznaniowych, organizacje społeczne, seniorzy i młodzież. Obecny na uroczystości, wiceprzewodniczący gdańskiej Gminy Żydowskiej, p. Michał Rucki, podkreślił istotę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, a którzy przed laty byli częścią społeczności naszego miasta.

Mamy nadzieję, że Klub „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach, wspólnie z innymi partnerami, wypełnił tę powinność….

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC

 

 

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!