Bo byłem przybyszem…

Kryzys wywołany na polsko-białoruskiej granicy trwa już dwa lata. Państwowe media temat przemilczają  z wiadomych przyczyn, te opozycyjne jakby się nim znużyły. Są jednak grupy osób wrażliwych, które w przeróżny sposób pomagają potrzebującym w lasach i obozach przejściowych. W obliczu ogromu potrzeb, pomoc, która powinna być dostarczana, jest wciąż zbyt mała. Odpowiedź na wołanie o nią nigdy też nie może być nielegalna, w przeciwieństwie do odmowy jej udzielenia.

O tym, w jaki sposób może pomóc każdy z nas, będziemy rozmawiać z Janiną Ochojską z Polskiej Akcji Humanitarnej, Agatą Kuśpit, wolontariuszką w lasach przygranicznych i Alicją Matwiejczuk, wolontariuszką z obozów detencyjnych.

Spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 o godzinie 18.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjNDY5NzctZGYwNy00NzZmLTljOWEtZTc4ZDU0OWE5NTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%22f62b4aed-90d8-4a1f-ab5f-f36773dc07be%22%7d

Mamy prośbę, by w miarę możności logować się pod  swoim imieniem  i nazwiskiem, tak byśmy nie mieli wątpliwości, wpuszczając Was na spotkanie online.

 

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Działamy dzięki Tobie! Wesprzyj nas!