Takie inicjatywy potwierdzają sens istnienia i publicystyki "Tygodnika". Zawsze było naszym założeniem to, by prowokować do myślenia, nie zaś dostawać gotowe odpowiedzi - pisał ks. Adam Boniecki w liście do Klubowiczów krótko po powołaniu Klubu "TP" w Poznaniu. 

Wspierając Kluby "Tygodnika Powszechnego" pomagasz współtworzyć przestrzeń spotkania i dialogu. Podstawowym celem klubów jest bowiem inicjowanie spotkań, dyskusji i innych inicjatyw, które służyć mają rozmowie. Dlatego Klubowicze angażują się w szereg inicjatyw charytatywnych i proobywatelskich.

Inicjujemy spotkania z bezdomnymi (Zupy w Łodzi i Wrocławiu, wsparcie dla domu s. Małgorzaty Chmielewskiej w Medyni Głogowskiej), pomagamy obcokrajowcom (lekcje języka obcego w Rzeszowie), wreszcie kultywujemy Tygodnikową tradycję (publikujemy komentarze Józefy Hennelowej, organizujemy wspomnienia rocznicowe i nie tylko wybitnych ojców założycieli i legend tygodnika, m.in. Hanny Malewskiej, Jerzego Turowicza, Stanisława Stommy, Stefana Kisielewskiego, Krzysztofa Kozłowskiego, Jana Pawła II, Jacka Woźniakowskiego czy Stanisława Lema).

O Klubach "TP" i Stowarzyszeniu im. Jerzego Turowicza

Kluby "Tygodnika Powszechnego istnieją od 2007 r., kiedy w czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie Klubu "TP" w Łodzi. Jego inicjatorem był ks. prof. Andrzej Perzyński. Ks. Adam Boniecki pisał wtedy w liście do nowych klubowiczów: "Tygodnik Powszechny" wita łódzki klub z radością i zapewnia bliską współpracę. być może zaŁodzią pójdą inni? Poznawajmy się, spotykajmy, dyskutujmy, rozmawiajmy.

Życzenie ówczesnego redaktora naczelnego spełniło się - półtora roku później powstał Klub w Poznaniu, następnie na mapie Klubowej pojawiły się Warszawa, Kraków, Berlin, Wrocław i kolejne. Intensywny rozwój Klubów doprowadził do powołania w lutym 2019 r. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza - współtwórcy i pierwszego redaktora naczelnego. Jednym z kluczowych celów Stowarzyszenia jest prowadzenie wszystkich Klubów "TP" - Ruchu społecznego zataczającego coraz szersze kręgi.

  • 30 Klubów w Polsce i na świecie
  • Ponad 200 spotkań (warsztatów, debat, konferencji) rocznie
  • Setki Członków i tysiące Sympatyków
  • Portal KlubTygodnika.pl
  • Międzyklubowe inicjatywy (zjazd, wycieczka, rekolekcje)

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza

ul. Tomasza Drobnika 49

60-693 Poznań

REGON: 382566820

NIP: 9721298649

kontakt@klubtygodnika.pl

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000771392