Życie, wolność i aborcja

Katowicki Klub TP zaprasza na spotkanie: “Życie, wolność i aborcja”, które odbędzie się dn. 24 listopada br. o godz.20.00 na platformie Teams.
Gośćmi spotkania będą:

Siostra prof.Barbara Chyrowicz, filozofka, etyczka i prof. nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Etyki KUL.

Prof.Piotr Gutowski, filozof, historyk filozofii, prof.nauk humanistycznych.
Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej.

Nasi goście będą rozmawiać o problemach etycznych związanych z obecną sytuacją w naszym kraju.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRjNWY5MzgtNDA5MS00ZWYwLThiOGEtZDI3NzY1MTA5YzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276aa8ad1-e550-49ff-9370-1bb671baabcd%22%2c%22Oid%22%3a%2271ff3060-73cf-46c4-b3ec-a91d637d4586%22%7d

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Dodaj komentarz