Zmiana warty w Klubie w Białymstoku

W Białostockim Klubie “Tygodnika Powszechnego” nastąpiły istotne zmiany organizacyjne. 26 lutego 2019 r. w restauracji “Kwestia Czasu” w Białymstoku odbyło się spotkanie Klubu, na którym w sposób formalny przekazano zarządzanie nowemu koordynatorowi — Pani Barbarze Agnieszce Jawor. Spotkanie rozpoczęła dotychczasowa koordynator — Pani Katarzyna Sztop-Rutkowska, która dokonała prezentacji swojej następczyni i osób, które będą ściśle z nią współpracować: Pani Elżbiety Sawoniewskiej oraz Pani Beaty Kardasz. Pani Jawor w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała ustępującej koordynator oraz jej współpracownicy – Pani Małgorzacie Paszko, które są założycielkami białostockiego Klubu i do tej poru organizowały jego działania.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Podpisano protokół przekazania oraz odczytano i podpisano Misję Klubów “TP”, a także zaproponowano tematykę najbliższych spotkań. Spotkanie, w kwietniu, poświęcone będzie dyskusji wokół artykułu o. Ludwika Wiśniewskiego, pt. “Ostrzegam”, a w czerwcu rozważać będziemy problem “po co nam Kościół?”.

Obecni na zebraniu członkowie Klubu “TP” zaproponowali też wstępnie tematy kolejnych spotkań. Wspólnie przeżyty czas i dyskusja były bardzo inspirujące dla wszystkich członków Klubu.

Zapraszamy na spotkania!

Dodaj komentarz