Posted on: 20 stycznia 2020 Posted by: Janina Rogolińska-Pieronek Comments: 0

„Mam wrażenie, że mój brat jest dziś nawet bardziej obecny niż kiedyś” – te słowa Kazimierza Tischnera rozpoczęły pierwsze w tym roku spotkanie w naszym klubie. Ks. prof. Józef Tischner przypomniany został w prezentacji przygotowanej przez red. Szymona Wróbla.

Autor filmu „Jego oczami” pozwolił nam „odczytać”  biografię ks. Tischnera poprzez wspomnienia Jego brata, współpracowników, dziennikarzy, a także własne refleksje. Zobaczyliśmy fragmenty niepublikowanych zapisów rozmów i wywiadów. Spotkanie z Szymonem Wróblem to także rozmowa o tym, co pozostało z dorobku ks. Tischnera.

Sięgnęliśmy do  „Etyki solidarności”, książki wciąż ważnej i aktualnej, przemawiającej do dzisiejszego czytelnika z całą mocą.

Choćby pierwszy tekst-kazanie „Solidarność sumień” mówiące o  solidarności zrodzonej z ducha Ewangelii, tej która „nie potrzebuje wroga lub przeciwnika, aby się umacniać i rozwijać”, „zwraca się do wszystkich, a nie przeciwko komukolwiek”.

Inne -„Z ducha Konstytucji” – kazanie  nawiązujące do Konstytucji 3 Maja, przywołuje formułę „Sapere  auso” –  jej twórcy mieli odwagę w myśleniu. Szymon Wróbel przypomniał pragnienie ks. Tischnera:  „pobudzić ludzi do myślenia i żeby to myślenie było wspólne”.

Dziś ks. Tischner byłby  pewnie aktywny na  Facebooku i miałby nam wiele do powiedzenia- mówił nasz Gość.

Przed nami dalsza lektura „Etyki solidarności”.

 

comments

Leave a Comment