„Jego drogą życiową była służba”

Krzysztof Kozłowski / Fot. Anna Kozłowska

Przy okazji kolejnej rocznicy śmierci Krzysztofa Kozłowskiego, wobec wydarzeń, które mają miejsce w ostatnich latach w Polsce, postanowiliśmy zapytać Krzysztofa Burnetkę i prof. Andrzeja Romanowskiego, swego czasu bliskich współpracowników, a także przyjaciół Krzysztofa Kozłowskiego o jego wizję Polski. czytaj więcej…

Więc tutaj nie było wątpliwości…

Krzysztof Kozłowski i członkowie Klubów „TP” Łukasz Dulęba, Filip Biały, ks. Andrzej Perzyński, ks. Arkadiusz Lechowski

To, co mówiąc górnolotnie, w danym momencie jest dobre dla Polski, jest fatalne dla „Tygodnika Powszechnego”. I odwrotnie: w złych czasach „Tygodnik” kwitł – mówił Krzysztof Kozłowski w rozmowie, którą przeprowadziliśmy z nim w 2008 r. Jej fragment publikujemy dziś po raz pierwszy. czytaj więcej…