Współpraca

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia z nami współpracy do kontaktu pod adresem: kontak@klubtygodnika.pl. Poniżej prezentujemy instytucje, z którymi zawiązaliśmy już współpracę, która odbywa się dziś na różnych płaszczyznach.

 

“Tygodnik Powszechny” to instytucja dzięki, której nasza działalność klubowa w tej formule ma w ogóle sens. Spotykamy się dzięki temu pismu i dla niego. Z redakcją “TP” współpracujemy na wielu polach: od organizacji spotkań, debat, lekcji czytania, po działania związane z promocją pisma.

 

Wiele osób działających w Klubie “Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu wywodzi się właśnie z tego wydziału UAM. Ponadto wydział wspiera klub w organizacji wielu imprez, wsparł również wydanie “Tygodnika Poznańskiego”.

 

 

Uniwersytet Łódzki od kilku lat współpracuje z “Tygodnikiem Powszechnym”, ostatnio choćby poprzez organizację lekcji czytania. Niejednokrotnie też wspierał swoim infrastrukturą łódzki Klub “Tygodnika Powszechnego”. Do klubu należą też pracownicy UŁ.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wspiera działalność Klubu “Tygodnika Powszechnego” w Szczecinie. Wspólnie z klubem zorganizowała już w Szczecinie spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, udostępnia też zaplecze dla działalności klubowej.