Wspólne czytanie

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubów “Tygodnika Powszechnego” do wspólnej, klubowej lektury. Co roku wybieramy jedną publikację, wokół której organizujemy dyskusje, a następnie podsumowujemy je.  W tym roku kontynuujemy wspólne czytanie online.

Pierwszą naszą wspólną lekturą była książka “Tischner czyta katechizm”, drugą “Po co Kościół” ks. Grzegorza Strzelczyka. Następnie spotkaliśmy się wokół dzieła ks. Józefa Tischnera zatytułowanego “Etyka solidarności”.

W tym roku po dłuższej dyskusji w szerokim ogólnopolskim gronie wybraliśmy książkowe wydanie rozmowy Ignacego Dudkiewicza z ks. prof. Andrzejem Szostkiem ” Uczestniczyć w losie Drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie”.

* * *

Inicjatywa wspólnego czytania jest ważnym elementem formacyjnym Klubów “TP”. Informacje o spotkaniach “wspólnego czytania” publikowane są po prawej stronie.


WIĘCEJ O WSPÓLNYM CZYTANIU:

Spotkania online
Joanna Rózga

Zapraszamy na spotkanie w ramach “Wspólnego czytania” Przechodzimy do kolejnego rozdziału: ““Wyrzućmy z głów słowo „obcy”. Między ksenofobią a patriotyzmem”, a w rozważaniach będzie nam towarzyszył ks. prof. Andrzej Szostek.   “Broniąc się przed kontaktem z innymi kulturami i tożsamościami, wcale nie buduję własnej, tylko ją degraduję, nie pozwalam się

Czytaj więcej »
#Advocatus_diaboli
Kazimierz Urbańczyk

Na marginesie rozdziału: Wszyscy jesteśmy uchodźcami

Jest to stosunkowo krótki, ale za to jeden z lepszych rozdziałów książki Uczestniczyć w losie drugiego.. Rozmowa wprawdzie dotyczy sytuacji z roku 2018, nie tylko sprzed napaści Rosji na Ukrainę, ale również sprzed dramatu na granicy z Białorusią, jednak stwierdzenia pozostają jak najbardziej aktualne.

Czytaj więcej »
Wspólne czytanie
Joanna Rózga

Wszyscy jesteśmy uchodźcami

“Nie ma jednak wątpliwości, że jeśli uznaję Chrystusa za mojego Boga, to przychodzi On dziś do mnie również w uchodźcy. W encyklice Deus caritas est papież Benedykt XVI dwukrotnie podkreśla, że są trzy płaszczyzny mojej tożsamości jako chrześcijanina, a zwłaszcza katolika: liturgia, wiara jako akceptacja prawd podawanych przez Kościół oraz

Czytaj więcej »
#Advocatus_diaboli
Kazimierz Urbańczyk

Na marginesie “Uwierzmy w etyczną politykę”

Ten rozdział książki „Uczestniczyć w losie drugiego. Rozmowy o etyce, Kościele i świecie” to pierwszy rozdział, którego lektura nie budzi we mnie protestu w trakcie czytania. Porusza on m.in. problem kłamstwa w polityce, partyjności i walki o głosy wyborców, przestrzegania praw mniejszości i praw słabszych, z którymi nikt się nie

Czytaj więcej »