Wspólne czytanie

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubów „Tygodnika Powszechnego” do wspólnej, klubowej lektury. Co roku wybieramy jedną publikację, wokół której organizujemy dyskusje w Klubach, a następnie podsumowujemy tę dyskusję podczas Zjazdu Klubów „TP”

Pierwszą naszą wspólną lekturą była książka „Tischner czyta katechizm”, Drugą „Po co Kościół” ks. Grzegorza Strzelczyka Teraz rozpoczynamy serię spotkań wokół dzieła ks. Józefa Tischnera zatytułowanego „Etyka solidarności”.

Czytając „Etykę solidarności” chcemy zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie wspólnoty i dialogu, o których pisze w tym dziele Tischner wielokrotnie jako o etycznych fundamentach. Chcemy, by w ten sposób ks. Tischner pomógł nam w kształtowaniu Klubów jako przestrzeni spotkania i dialogu.

* * *

Inicjatywa wspólnego czytania jest ważnym elementem formacyjnym Klubów „TP”. Informacje o spotkaniach „wspólnego czytania” publikowane są po prawej stronie.


TAK CZYTAMY TISCHNERA: