Po lekturze książki „Po co Kościół”

Pytanie „Po co Kościół?” jest równie stare jak sam Kościół i nie da się na nie odpowiedzieć raz na zawsze. Kolejne pokolenia chrześcijan zadają i muszą zadawać je od nowa, aby – z jednej strony – w pełni zrozumieć ponadczasowy wymiar Kościoła jako znaku odsyłającego do przestrzeni zbawienia, a jednocześnie przestrzeni, w której „zbawienie faktycznie się dokonuje” (Grzegorz Strzelczyk, Po co Kościół, str. 11), a z drugiej określić aktualny wymiar Kościoła jako wspólnoty, która realizuje się w danej rzeczywistości poprzez swoich poszczególnych członków i instytucje. Czytaj więcej »

By nie mieszać Boga i Jego dzieł

Uwagi na marginesie książki ks. Grzegorza Strzelczyka Po co Kościół, Biblioteka Więzi 2018.

Temat „kościoła” domaga się pewnego wyjaśnienia, aby był on widziany nie tyle jako przedmiot wiary, ile raczej jako sposób (metoda) wyrażania się wiary w praktyce, jako miejsce poświadczenia wiary i jej przemiany w kulturę chrześcijańską. Dzięki temu „wierzyć w Kościół” odzyskuje na nowo pierwotne znaczenie: „wierzyć, zaufać wspólnocie kościoła”. Czytaj więcej »