Nowość Katechizmu

Nie można zachowywać doktryny, „nie rozwijając jej”. I nie można jej „odczytywać w sposób sztywny i niezmienny, nie obrażając działania Ducha Świętego”. Upamiętnienie 25. rocznicy Katechizmu Kościoła Katolickiego, które odbyło się w Watykanie 11 października 2017, stało się dla Franciszka okazją do jasnej i uargumentowanej refleksji na temat powiązania „strzeżenia i dalszego postępu”. W czym – przypomniał Papież, przywołując przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II, wygłoszone przez Jana XXIII właśnie 11 października przed 25 laty – zawiera się „misja”, która „przysługuje Kościołowi ze względu na jego naturę”, odnośnie do głoszenia Ewangelii. Czytaj dalej

Jak Pismo staje się Słowem?

Uwagi na marginesie wspólnej klubowej lektury: „Tischner czyta Katechizm”, Znak.

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) jest przede wszystkim rozważaniem treści Pisma świętego. Prezentacja Biblii w Katechizmie ma charakter teologiczny i praktyczny. Teologię Pisma świętego Katechizm rozpoczyna od ulubionej przez św. Jana Chryzostoma nauki o zniżeniu się Boga do człowieka. Bóg tak zniżył się do konkretnego człowieka, jak to zawsze czyni mądry wychowawca, który swoim wychowankom nie stawia wymagań przekraczających ich możliwości. Bóg zniżył się w pewien sposób do ludzkich słabości, ale równocześnie ciągle zwiększał wymagania: pedagogia Boża była progresywna. Prorocy nie tylko wyjaśniali ludowi prawo Boże, przypominali obowiązki Przymierza, ale również pogłębiali motywacje i powiększali wymagania. Wychowywali religijnie naród wybrany. Te cechy Bożej pedagogii objawienia są obecne w całej Biblii i ułatwiają jej zrozumienie. Czytaj dalej