Współczesna mitologia polityczna

Klub Z Trójmiasta zaprasza na kolejne spotkanie . Wyobraźnię zbiorową zawsze organizują mitologie. To one dostarczają opowieści i znaków pozwalających na synchronizację naszych zbiorowych wysiłków, nadziei i lęków. Polska wyobraźnia polityczna rozdarta jest między dwie wizje: liberalną, postrzegającą Polskę jako pewien projekt modernizacyjny, oraz konserwatywno-patriotyczną, odwołującą się do figury oblężonej twierdzy.

Czy przyszła już pora na zaproponowanie trzeciej wizji? Czy w ogóle da się ją zbudować? I czym miałaby ona być: syntezą dwóch dotychczas funkcjonujących modeli, czy czymś zupełnie nowym i jakościowo od nich odrębnym? Tym tematom poświęcone będzie spotkanie z kulturoznawcą i publicystą, dr. hab. Marcinem Napiórkowskim. Rozmowę z naszym gościem poprowadzi Dariusz Szreter z „Dziennika Bałtyckiego”. Spotkanie odbędzie się online 22 października o godz.18.
Transmisja będzie na platformie

Facebook.com/klubtygodnika oraz klubtygodnika.pl/tv

Bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Rybickiej za organizację spotkania.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Miasta Gdańska.

Marcin Napiórkowski –(ur.1985r), doktor habilitowany, semiotyk kultury.
Wykorzystuje narzędzia semiotyki i strukturalizmu do badań nad „współczesnymi mitologiami”.
Napiórkowski wykłada w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kulturoznawstwo (IKP UW, 2006) i socjologię (ISNS UW, 2008), a także studia doktoranckie z filozofii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2010). W latach 2013-14 odbył staż podoktorski na University of Virginia, w roku 2015 uzyskał habilitację (kulturoznawstwo).
Jako konsultant, wykładowca i prowadzący szkolenia od wielu lat współpracuje z firmami, organizacjami oraz instytucjami kultury, pomagając obalać szkodliwe mitologie i kształtować kulturę komunikacyjną opartą na rzetelnej wiedzy.
Napiórkowski jest autorem ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz pięciu książek, w tym Mitologii współczesnej (2013) i Kodu kapitalizmu (2019). Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Więzi” czy „Znaku”. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, prowadzi też bloga „Mitologia współczesna” poświęconego semiotyce kultury, zwłaszcza dzisiejszym formom wyobraźni mitycznej (www.mitologia współczesna.pl).
Dariusz Szreter (ur. 1963) – publicysta, felietonista, dziennikarz prasowy i radiowy. Z wykształcenia historyk filozofii, absolwent KUL. Z pomorskimi mediami związany od 1990 roku. Pracował m.in. w Gazecie Gdańskiej, Radiu Plus, Radiu Eska Nord, którego był pierwszym redaktorem naczelnym. Od 1997 związany z Dziennikiem Bałtyckim, gdzie obecnie kieruje działem publicystyki. Zajmuje się problematyką społeczną, polityczną i zagadnieniami historii idei. Jest też dziennikarzem muzycznym, prowadził autorską audycję w Radiu Gdańsk oraz Gdynia Radio. Był pomysłodawcą i współautorem scenariusza filmu dokumentalnego o Czesławie Niemenie: „Czy mnie jeszcze pamiętasz”.

Dodaj komentarz