Wrzesień – Czas dla Stworzenia

Wrzesień to Czas dla Stworzenia. Czas szczególnej refleksji i modlitw za Ziemię, za wszystko, co na niej żyje, modlitw w intencji ochrony stworzonego przez Boga świata. Ten wrzesień jest specjalny. Do kryzysu klimatycznego, do wielkich bieżących problemów związanych z ochroną środowiska, do niebywałych nierówności społecznych, dołączyła pandemia. Pogłębia te problemy. Jest nieszczęściem dla milionów ludzi. Ale też, ten relatywnie krótki czas restrykcyjnego lockdown’u  pozwolił  nam, w krótkim błysku zobaczyć, jak mógłby wyglądać świat, gdybyśmy powściągnęli konsumpcję,  udowodnił, że możemy to zrobić. To jest doświadczenie, którego nie powinniśmy zapomnieć. 
Mieliśmy okazję i czas zauważyć — my uprzywilejowani mieszkańcy zamożnych krajów — jak dalece to, jak żyjemy wpływa na  resztę stworzenia.  Pandemia dotyczy wszystkich, ale nie jest dla wszystkich taka sama. W slamsach, fawelach, w obozach dla uchodźców nie ma maseczek, dystansu społecznego, żelów do dezynfekcji. Nie ma respiratorów.  Szkło powiększające, pod którym oglądamy wirusa pozwala lepiej zobaczyć i wszystko inne: wyzysk, ludzką biedę i wykluczenie,  zepchnięte na marginesy cywilizacji społeczeństwa, wypchnięte do coraz ciaśniejszych ostoi zwierzęta. Czy to doświadczenie otworzy nam szerzej oczy?    
Czas Stworzenia trwa do 4 października do dnia św. Franciszka z Asyżu, a że w tym roku przypada pięćdziesiąta rocznica ustanowienia Dnia Ziemi to obchody nazwano “Jubileuszem dla Ziemi”. 
Wskazując intencję modlitewną na wrzesień („Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku”) Papież zwraca uwagę na potrzebę spowolnienia obecnego tempa produkcji i konsumpcji.
Chętnych do uczestniczenia w spotkaniach i wykładach on-line kieruję do strony Czas Stworzenia, gdzie znajduje się kalendarium wydarzeń, w których można uczestniczyć on-line. 

Dodaj komentarz