Biblijne korzenie solidarności

Bieżące spory polityczne być może zatarły w nas świadomość tego, czym jest solidarność i jak bardzo jej potrzebujemy, aby wyrazić naszą ludzką, chrześcijańską i polską tożsamość. Twierdzę, że solidarność na stałe wpisała się w naszą historię, czy i na ile stanowi o naszym etosie to odrębne pytanie. Nie możemy przy tej okazji uciec od pytań, czy miejsca solidarności nie zajęła zawiść, podziały i egoizm społeczny? Może hasło solidarność jest już tylko wspomnieniem pokrytym patyną lub kurzem zapomnienia i wewnętrznych sporów? czytaj więcej…

Starsi i młodsi bracia. Wspólne dziedzictwo

„Nie przychodzę, aby zatracać” (Oz 11,9) – te słowa Proroka Izraela są przesłaniem tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Do udziału w bogatym programie tego Dnia zapraszają Archidiecezja Łódzka i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi. Od kilkunastu lat, w przededniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, świętujemy fakt, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu, że z Żydami łączy nas tak wiele: wiara w jednego Boga, Dekalog, wspólne Pisma (Biblia hebrajska – 39 świętych Ksiąg), modlitwa psalmami i nadzieja mesjańska. Ponadto Żydzi i chrześcijanie przyjmują zasady moralne Pięcioksięgu (Tory), których centrum jest niezbywalna świętość i godność każdej istoty ludzkiej. czytaj więcej…

Zapomniana Ewangelia czyli Dobra Nowina o odrzuceniu przemocy

Przemoc jest wszechobecna. Mamy do czynienia z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, werbalną, strukturalną, z przemocą w domu, w szkole, pracy, w Kościele i w państwie. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że również Kościół nie jest wony od przemocy. Nadużycia seksualne, struktury zależności przejawiające się poprzez klerykalizm i tytułomanię to przejawy różnorakiej przemocy. Z niektórymi jej wyrazami się oswoiliśmy (klerykalizm, tytułomania), natomiast nadużycia seksualne wciąż nas szokują i są ogromnym wyzwaniem dla Kościoła jako problem społeczny.

czytaj więcej…

Kościoła nauczanie omylne?

Papież Franciszek wprowadził zmianę w treści Katechizmu Kościoła Katolickiego w sprawie kary śmierci. Na prawicy zawrzało, choć ostrze krytyki rzadko celowało w sedno problemu. Przez wieki, Kościół dopuszczał stosowanie kary śmierci, nierzadko korzystał ze zbrojnego ramienia władzy świeckiej, choć nie można powiedzieć, że nie dostrzegał problemu w jej stosowaniu, ale to temat na osobne opracowanie. Dziś Kościół ustami papieża mówi stanowcze nie wobec kary śmierci. Decyzja papieża wskazuje, że zmiana w nauczaniu, nawet w tak istotnej sprawie jest możliwa. Czy mamy do czynienia z rozwojem doktryny, precedensem, czy też „papież oszalał”, jak opisuje to Tomasz Rowiński? czytaj więcej…

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (8-9)


Spotkanie VIII i IX. Rozdziały: Obrazy Boga i Objawienie

W nowym Katechizmie najbardziej uwypukloną właściwością Boga jest bycie miłością. Bóg nie przestaje być rozumny, wolny, wszechmocny, jak był określany dawniej, ale przede wszystkim JEST MIŁOŚCIĄ. Po takim stwierdzeniu, każdemu chyba, nie tylko Jackowi Żakowskiemu, natychmiast nasuwa się pytanie: jak pogodzić to bycie miłością z bezmiarem zła w stworzonym przez Boga świecie? czytaj więcej…