Kościoła nauczanie omylne?

Papież Franciszek wprowadził zmianę w treści Katechizmu Kościoła Katolickiego w sprawie kary śmierci. Na prawicy zawrzało, choć ostrze krytyki rzadko celowało w sedno problemu. Przez wieki, Kościół dopuszczał stosowanie kary śmierci, nierzadko korzystał ze zbrojnego ramienia władzy świeckiej, choć nie można powiedzieć, że nie dostrzegał problemu w jej stosowaniu, ale to temat na osobne opracowanie. Dziś Kościół ustami papieża mówi stanowcze nie wobec kary śmierci. Decyzja papieża wskazuje, że zmiana w nauczaniu, nawet w tak istotnej sprawie jest możliwa. Czy mamy do czynienia z rozwojem doktryny, precedensem, czy też „papież oszalał”, jak opisuje to Tomasz Rowiński? Czytaj więcej »

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (8-9)


Spotkanie VIII i IX. Rozdziały: Obrazy Boga i Objawienie

W nowym Katechizmie najbardziej uwypukloną właściwością Boga jest bycie miłością. Bóg nie przestaje być rozumny, wolny, wszechmocny, jak był określany dawniej, ale przede wszystkim JEST MIŁOŚCIĄ. Po takim stwierdzeniu, każdemu chyba, nie tylko Jackowi Żakowskiemu, natychmiast nasuwa się pytanie: jak pogodzić to bycie miłością z bezmiarem zła w stworzonym przez Boga świecie? Czytaj więcej »

Wiara, nauka, etyka

Historia relacji i wzajemnego oddziaływania nauki i wiary oraz konsekwencji płynących z tego faktu dla cywilizacji jest niezwykle burzliwa i bogata. Chciałbym podjąć się refleksji nad małym wycinkiem tematyki jaką generuje zestawienie tytułowych haseł. Czy poza religią i transcendencją istnieje możliwość uzasadnienia podstawowych wartości ludzkich, czyli zbudowania obiektywnej etyki powszechnie obowiązującej. Każda etyka domaga się fundamentu. Gdzie go szukać? W Bogu czy poza religią np. w nauce?

Czytaj więcej »

Przemoc w Biblii

Zestawienie tytułowych pojęć może budzić w nas różnorakie skojarzenia, pytania, zdziwienie a nawet sprzeciw. Biblia dla ludzi wierzących jest księgą świętą, natchnioną, księgą przekazująca, jak wierzyć i jak żyć, a więc Słowem Bożym, albo jak to określił Karl Rahner, Biblia to „norma normans non normata” (norma normująca nie normowana), a jednak są w niej sceny, opowiadania, historie i obrazy pełne przemocy. Czy w opisach spisków, intryg, zabójstw, krwawych wojen i rzezi, człowiek wierzący może znaleźć dla siebie natchnienie? Czytaj więcej »

Walter Homolka – wystąpienie po otrzymaniu nagrody Człowiek Pojednania

            Wystąpienie po otrzymaniu nagrody Człowiek Pojednania przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Warszawa, 10 czerwca 2018 r. Kościół Środowisk Twórczych.

 

Jezus był Żydem. Prawie osiemnaście stuleci minęło, zanim ta prawda zaczęła być przyjmowana jako oczywistość – a przecież jest oczywistością. Właściwie ciągle tylko parę pokoleń dzieli nas od czasów, gdy wielu chrześcijańskich uczonych robiło co mogło, by ignorować, ukrywać, negować i omijać jedyną prawdę z obszaru badań nad historycznym Jezusem, która nie podlega dyskusji[1]. Czytaj więcej »