Przemoc w Biblii

Zestawienie tytułowych pojęć może budzić w nas różnorakie skojarzenia, pytania, zdziwienie a nawet sprzeciw. Biblia dla ludzi wierzących jest księgą świętą, natchnioną, księgą przekazująca, jak wierzyć i jak żyć, a więc Słowem Bożym, albo jak to określił Karl Rahner, Biblia to „norma normans non normata” (norma normująca nie normowana), a jednak są w niej sceny, opowiadania, historie i obrazy pełne przemocy. Czy w opisach spisków, intryg, zabójstw, krwawych wojen i rzezi, człowiek wierzący może znaleźć dla siebie natchnienie? Czytaj więcej »

Walter Homolka – wystąpienie po otrzymaniu nagrody Człowiek Pojednania

            Wystąpienie po otrzymaniu nagrody Człowiek Pojednania przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Warszawa, 10 czerwca 2018 r. Kościół Środowisk Twórczych.

 

Jezus był Żydem. Prawie osiemnaście stuleci minęło, zanim ta prawda zaczęła być przyjmowana jako oczywistość – a przecież jest oczywistością. Właściwie ciągle tylko parę pokoleń dzieli nas od czasów, gdy wielu chrześcijańskich uczonych robiło co mogło, by ignorować, ukrywać, negować i omijać jedyną prawdę z obszaru badań nad historycznym Jezusem, która nie podlega dyskusji[1]. Czytaj więcej »

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (7)


Spotkanie VII. Rozdział: Tradycja
„Wiara szuka zrozumienia. …[ale] Nigdy nie znajdzie do końca”, czytamy u Tischnera. Jasne, przestałaby być wtedy wiarą. Wiara nie byłaby potrzebna gdybyśmy wszystko zrozumieli. Z jakiegoś, Bogu wiadomego, powodu mamy wierzyć, a nie wiedzieć, i jest to na dodatek stan błogosławiony, „ Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli”.
A więc musimy pogodzić z tym, że nie wszystko jest jasne, mało co jest tak naprawdę jasne, ale próbujemy dociekać. Bóg dał nam rozum, a więc możliwość dociekania. Stąd całe biblioteki objaśnień, prób interpretacji, prób zrozumienia…i tak przez wieki. W myśl nowego Katechizmu, nie tylko możemy, ale mamy obowiązek dociekać. Czytaj więcej »

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (6)

Spotkanie VI. Rozdział. Dialog.

Bóg mówi do wszystkich. Takie założenie musimy przyjąć, jeżeli mamy zaakceptować wykład Tischnera o wolności człowieka w wierze, i o wierze – jako o dialogu dwóch wolnych podmiotów: Boga i każdego człowieka. Niestety, słowo „wolny” nadal mnie tu drażni. Mogę wprawdzie dla dobra dyskusji takie założenie zrobić, ale jest to założenie nietrwałe, prowizoryczne. Dopada mnie zaraz, podobnie jak Jacka Żakowskiego, i uporczywie powraca, ta sama co wcześniej wątpliwość: a co jeżeli tylko niektórzy ludzie są wybrani do dialogu z Bogiem. Czytaj więcej »

Otwarte okno i wiatr. Forum Chrześcijan w Bogocie

„Okaleczone ciało nie jest ładne” – powiedziała Maria Eugenia Figueroa de Congora z Gwatemali 251 uczestnikom z 55 krajów, którzy zebrali się w Bogocie, stolicy Kolumbii. Światowe Forum Chrześcijańskie (Global Christian Forum) zwołało swoje trzecie zgromadzenie światowe jako sposób powiedzenia „nie” dla starych i nowych podziałów w globalnym ciele Chrystusa. To nie jest ładny obraz chrześcijaństwa z jego wielu tysiącami odrębnych denominacji. Stereotypy i duchowe spory między zielonoświątkowcami a katolikami, między prawosławnymi i ewangelikami, a nawet między prezbiterianami i adwentystami dnia siódmego, z setkami innych przykładów, utrzymują się w środowisku lokalnym, i są powiększane w strukturach globalnych. Świadectwo chrześcijańskie i misja ewangelizacyjna ciężko na tym cierpią. Czytaj więcej »