Zlot Klubów „Tygodnika Powszechnego” w Brukseli

Z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Klub „Tygodnika Powszechnego” w Brukseli pod kierownictwem p. Mariusza Krukowskiego zorganizował zlot i zaprosił pozostałe Kluby. Ja z mężem postanowiliśmy polecieć. Jubileusz ważny, nigdy nie byłam w Brukseli i nigdy nie uczestniczyliśmy w żadnym Zjeździe Klubów, więc było to dla nas nowe doświadczenie. Wróciliśmy zachwyceni i zachęceni do uczestnictwa w kolejnych Zjazdach. czytaj więcej…

W jaki wierzę Kościół

 
W ramach „Wspólnego czytanie” dotarliśmy do tych rozdziałów książki „Po co Kościół”,  w których padają pytania dla nas najważniejsze: czy i w jaki Kościół jest nam potrzebny i jak zmierzyć się z tym, co ostatnio jest najtrudniejsze i najboleśniejsze w Kościele. Z kolei, na klubowych rekolekcjach wielkopostnych ks. Adam Boniecki postawił inne pytanie: „Wypowiadając co niedziela wyznanie wiary, wyznajemy wiarę w »święty Kościół powszechny«. Poprzedza je wyznanie wiary w Ducha Świętego. Naprawdę jeszcze wierzę w Kościół? W święty Kościół?”

czytaj więcej…

Modlitwa, jałmużna i post… po Klubowych rekolekcjach


W Warszawie zakończyły się wczoraj, w Niedzielę Palmową, VII Rekolekcje Klubowe z ks. Adamem Bonieckim. Modlitwa, jałmużna i post to tematy trzech pierwszych konferencji. Stawać twarzą w twarz z Bogiem. Modlitwa rodzi się z ciszy i prowadzi do wiary, jałmużna jest częścią miłosierdzia, a post wynika z postawy wobec własnych przekonań i przeżywania wiary. czytaj więcej…