Naprzeciw człowiekowi czyli ryzyka Pana Boga. Warszawa czyta Tischnera cz. II

Ćwierć wieku żyjemy z nowym Katechizmem. Dorosło pokolenie katolików, które tylko taki zna i które tylko takiego się uczyło. Jako osoba, z racji wieku, pamiętająca także poprzedni, mam nieco inny punkt widzenia. Paradoksalnie, ułatwiło mi to zrozumienie książki „Tischner czyta katechizm”. Wystarczyło bowiem nieco mentalnie przenieść się w wiek dwudziesty by moderowanie i poprowadzenie kolejnej tematycznej dyskusji w naszym Klubie TP stało się możliwe. Czytaj dalej

Rozumieć Tajemnicę? Rozpoczęcie cyklu „Czytamy Tischnera!” w warszawskim Klubie

To, że religia zajmuje się tym co niepojęte  nie zwalnia nas od ciągłego wysiłku rozumienia wiary. Usłyszenia że Bóg mówi  i co mówi. Nie byłoby Kościoła bez wierzących, czytamy słowa ks. Tischnera, tych którzy mówią  jestem. Więc nie ma wiary samotnej… I w wierze jest miejsce Kościoła.

Czytając wiele lat temu rozmowę ks. Tischnera z Jackiem Żakowskim „Tischner czyta Katechizm.” , cieszyłam się razem z ks. Tischnerem, z powodu  rewolucji kopernikańskiej w Kościele. Fascynujące było dla mnie odkrycie, że to Bóg uczy nas wolności. Już nie ortodoksja zniewala poprzez przypominanie, że jest taka instytucja, która już jest w posiadaniu prawdy. To każdy człowiek może zaufać Bogu i wybrać wiarę jako odpowiedź na obdarzenie go wolnością. Tym samym wiara to ciągły wysiłek szukania, zadawania pytań, rozumienia kim jestem, jaki najlepszy użytek z moją wolnością mogę zrobić. To nie bezkrytyczne podporządkowanie się ortodoksji niezgodnej z przesłaniem Ewangelii.

Czytaj dalej

Róbmy swoje – spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem

Za prawość i konsekwentną obronę rządów prawa. Za odwagę obywatelskiego sprzeciwu w czasach próby – tak brzmiała laudacja dla prof. Adama Strzembosza, który został niedawno uhonorowany przez Tygodnik Powszechny Medalem Świętego Jerzego. Były prezes Sądu Najwyższego 15 lutego wraz ze Stanisławem Zakroczymskim (autorem wywiadu-rzeki z Profesorem pt. „Między prawem i sprawiedliwością”) był gościem warszawskiego Klubu Tygodnika Powszechnego.

Od lewej: prowadząca spotkanie Marta Zdanowska i jej goście: prof. Strzembosz oraz Stanisław Zakroczymski

Przy wypełnionej sali w KIK-u Prof. Strzembosz barwnie opowiadał o czasach swojej młodości – wyborze drogi życiowej oraz o tym, co oznaczało „być przyzwoitym” w tamtym czasie. Wspominał także najważniejsze wydarzenia w swoim życiu – małżeństwo, wystąpienie w kwietniu 1980 r. na zakładowym zebraniu oficjalnego związku zawodowego a także zostanie przewodniczącym podstolika ds. reformy prawa i sądów przy Okrągłym Stole. Wyjaśnił również przyczyny swojego odejścia z rządu Tadeusza Mazowieckiego. Nie zabrakło anegdot oraz historycznych ciekawostek.

Czytaj dalej