W warszawskim Klubie w listopadzie działo się!

 

Po  wspólnym  obejrzeniu krótkiego filmu o życiu artysty,  panowie z pasją i ciekawie rozmawiali o jego twórczości, życiowej filozofii, niekonwencjonalnym stylu bycia,  relacjach z ojcem, wpływie na otoczenie i swojego rodzaju szaleństwie, zakończonym tragiczną śmiercią. Rozmowę prowadziła Marzena Kwaczyńska

 

Na spotkaniu klubowym „Jaki Kościół. Dziedzictwo myśli  Stefana Swieżawskiego” podjęliśmy temat Kościoła posoborowego w świetle myśli prof. Stefana Swieżawskiego. To spotkanie również zgromadziło licznych zainteresowanych, a jego goście prowadzili żywą i interesującą rozmowę. Dobrym podsumowaniem rozmowy mogą być spostrzeżenia wyrażone w liście prof. Swieżawskiego do Jana Pawła II, na temat kondycji posoborowego Kościoła w Polsce: “Ogólnie chodzi o sprzeniewierzenia wytycznym ostatniego Soboru – głównie w Polsce (bo tę sytuację znam najlepiej), ale także i poza naszym krajem. Uwagi te sprowadzają się do dwóch punktów: w odniesieniu do koncepcji Kościoła i do formacji umysłowej kleru i świeckich. Głównym błędem wydaje mi się klerykalizm wyrażający się wielorako. Przede wszystkim w praktyce zapomina się o koncepcji Kościoła jako ludu Bożego. Zbyt często używa się przeciwstawienia: „duchowieństwo – lud Boży”, tak jak gdyby kler stał poza ludem Bożym (jako element władczy i kierowniczy). Prowadzi to wprost do klerykalizmu, paternalizmu i triumfalizmu”. Słowa nadal jakże aktualne.

Naszymi Gośćmi byli Anna Karoń – Ostrowska, współautorka, między innymi książki „Dzieci soboru zadają pytania” i  „Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Swieżawskim”  i  filozof i teolog Tadeusz Bartoś. Rozmowę poprowadził  dziennikarz Więzi Damian Jankowski.

 

 

W kolejnym tygodniu czekały nas trzy wydarzenia  w tym coroczne spotkanie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z ks. Adamem Bonieckim.  Była to rozmowa prowadzona przez Annę Wacławik Orpik o książce autorstwa księdza Bonieckiego: „Strefa dobrego zasięgu”.

Klub warszawski był współorganizatorem tego spotkania, u boku „Tygodnika  Powszechnego”, Muzeum Polin i Wydawnictwa Znak. Jak zwykłe wydarzenie ściągnęło tłumy i wszystkim sprawiło wielką radość.

Wydarzenie zostało nagrane, nagranie można odsłuchać TUTAJ

Kolejny dzień  przyniósł  spotkanie „Fizyka, filozofia, film” z Krzysztofem Zanussim, reżyserem, teatralnym i filmowym, scenarzystą i producentem uważanym  za jednego z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina. Jego filmy odznaczają się niezwykłą oryginalnością, są zawsze przepełnione refleksją i trafną obserwacją. Reżyser porusza w nich problematykę moralną, psychologiczną, ukazuje życie wewnętrzne bohaterów. Artysta studiował fizykę i filozofię, jest absolwentem Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Od 1980 roku aż po ostatnie dni, gdy zespół został zamknięty, był kierownikiem artystycznym i dyrektorem zespołu filmowego TOR. Zadebiutował w 1969 roku fabułą Struktura Kryształu. W swojej karierze zrealizował kilkadziesiąt filmów pełnometrażowych oraz liczne realizacje telewizyjne. Jest również autorem książek z zakresu teorii filmu oraz wykładowcą akademickim. Jego obrazy były wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych. Jako wielki autorytet w dziedzinie reżyserii filmowej sprawuje liczne związane z tym funkcje

Rozmowa dotyczyła  historii i ważnych wyborów w życiu reżysera, jego twórczości i ludzi, z którymi pracował.

Spotkanie prowadził Marcin Bytniewski.  Zręcznie dobrane cytaty i  dowcipne anegdoty sprawiły, że spotkanie z reżyserem było prawdziwą ucztą intelektualną.

Zapis spotkania do odsłuchania TUTAJ

 

Natomiast w piątek, w kościele  ewangelicko- reformowanym odbyło się spotkanie pt. „Buddyzm a Chrześcijaństwo” o roli religii w rozwiązywaniu egzystencjalnych problemów współczesnego człowieka.

Była mowa o duchowości bez religii i o różnych postawach wobec przeżyć  mistycznych. Każdy z trojga gości opowiedział o swojej drodze do poznania buddyzmu. Nasi Goście mówili o tym w jakim stopniu, według nich, jest to ucieczka od chrześcijaństwa, a w jakim poszukiwanie doświadczeń duchowych  poza nim. A także o tym, jak  odbierają rzeczywistość całkowicie odmienną od tej, którą przeżywa się na co dzień i jaką oferuje  życie w kulturze chrześcijańskiej.

Rozmawiali  Manuela Gretkowska, deklarująca się jako buddystka w nurcie Dalajlam, Stanisław Obirek — rzecznik dialogu między religiami Wschodu i Zachodu i Adam Szostkiewicz — autor książki “Przebudzony. Opowieść o Buddyzmie i o tym czego w buddyzmie szukają ludzie Zachodu”.  Spotkanie prowadziła prof. Irena Pańków.

 

Dodaj komentarz