W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość

Klub “Tygodnika Powszechnego” Trójmiasto zaprasza na spotkanie z Edwardem Ćwierzem, prezesem Fundacji Pojednanie, pastorem Kościoła Chrześcijańskiego ‘Wieczernik” w Kielcach oraz pastorem-seniorem Wspólnoty “Namiot Dawida” w Warszawie, autorem książki “Polska Izrael druga szansa od Boga.” Spotkanie odbędzie się 23 stycznia, w czwartek, o godz. 18.30 w Hospicjum im. ks. Dudkiewicza w Gdańsku przy ul. Kopernika 6.

Nasz Gość nosi w sobie pragnienie budowania mostów pojednania, szczególnie między narodami: polskim, żydowskim i niemieckim. W dzisiejszych czasach, w których ponownie nasilają się ruchy nacjonalistyczne, w których między narodami, ludźmi dochodzi do wielu nieporozumień, bardzo często na tle historycznym, w których rosną mury, podziały, warto rozmawiać o tym, jak tym zjawiskom, jak językowi nienawiści zapobiegać, jak budować, a nie jak burzyć. Nasz gość z pewnością odpowie nam na to pytanie. Ma bowiem ogromne doświadczenie i tym doświadczeniem się z nami podzieli.

Celem Fundacji Pojednanie jest budowanie mostów pojednania i przyjaźni między narodami. W sposób szczególny wolontariusze fundacji Pojednanie zaangażowani są w przełamywanie murów nieufności między narodem żydowskim i polskim oraz narodem niemieckim. Na przełomie sierpnia i września w partnerstwie z ruchem Marsz Życia z Tybingi w Niemczech fundacja zorganizowała Konferencję Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w
Gdańsku oraz Marsz Życia. Okazją była 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Konferencja zgromadziła 200 uczestników z Polski i 200 z Niemiec.

Wolontariusze Fundacji prowadzą szczególną służbę pojednania wśród izraelskiej młodzieży, przyjeżdżającej do Polski w ramach programu edukacyjnego. W ciągu całego roku 2019 wolontariusze spotkali się z 2800 osobami z Izraela.

Ponadto Fundacja zorganizowała kilkanaście Marszów Życia w takich miastach jak Kielce, Warszawa, Łódź, Wrocław i wspomniany Gdańsk. Marsze te mają na celu okazanie solidarności z narodem żydowskim i publiczny sprzeciw wobec antysemityzmu. Od dwóch lat fundacja organizuje trzydniowe wydarzenia w Kielcach pod nazwą “Cymes w Kielcach, czyli śladami kultury żydowskiej.

Od kilku lat Fundacja ściśle współpracuje z ruchem Marsz Życia w Niemczech. Wspólnie podjęli wiele inicjatyw mających na celu burzenie murów wrogości i wzajemnych uprzedzeń w powodu trudnej sąsiedzkiej przeszłości.

 

Zachęcamy do wsparcia działań prowadzonych przez nasz Klub.
Nr konta: 84 1750 0012 0000 0000 4104 8603

Tytuł przelewu: Trójmiasto- darowizna. Odbiorca:Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza 61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5/58

Dodaj komentarz