Posted on: 9 września 2020 Posted by: Redakcja Comments: 0
Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na debatę „Tradycja czy transgresja. Dialog w sferze kultury.” organizowaną we współpracy z Fundacja im. Konrada Adenauera w ramach cyklu debat „Dialog dla wspólnoty koniecznie potrzebny”
Rozmowa online z udziałem Dariusza Kosińskiego, Agaty Sikory i Michała Sowińskiego odbędzie się w środę, 16 września o godz. 20:00.

 
Czym jest dialog we wspólnocie i co znaczy dziś, w 2020 roku, w epoce brutalnych wojen kulturowych, które targają naszym światem. Jak należy i można go uprawiać oraz na ile taki dialog w sferze kultury jest możliwy i kiedy ma sens.
Czy pomoże odbudować wspólnotę za pomocą takich narzędzi jak sztuka, dziennikarstwo, media czy trzeba szukać ich gdzie indziej. A jeśli tak to gdzie?
 
Jakie są i czy istnieją nieprzekraczalne granice wyrażania siebie i dopuszczalnych form ekspresji. Na ile kontrowersja, protest, sprzeciw wobec kanonów kultury tradycyjnej i popularnej są forma dialogu społecznego i czy mogą być traktowane jako forma przemocy. Czy z perspektywy przemian w kulturze żyjemy w jakiś specyficznych czasach nasiania się ekstremalne środków wyrazu jak i potrzeby ochrony i obrony wartości tradycyjnych?
 
Na temat warunków, znaczenia i perspektyw dialogu w sferze kultury z prof. Dariuszem Kosińskim i Agatą Sikorą rozmawiać będzie Michał Sowiński.
 
Nasi goście:
 
Dariusz Kosiński – teatrolog, profesor w Katedrze Performatyki na UJ w Krakowie, autor książki „Teatra polskie. Historie”, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera oraz Naukowej Nagrody im. J. Giedroycia. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”
Agata Sikora – kulturoznawczyni, eseistka, autorka książki „Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć”. Napisała doktorat o szczerości nowoczesnej. Stale współpracuje z „Dwutygodnikiem” i „Krytyka Polityczną”
Micha Sowiński – krytyk literacki, stale współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym. Redaktor literacki Conrad Festival, doktorant na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi podkast literacki „Book’s not dead”.
Debata finansowana z grantu Fundacji im. Konrada Adenauera
 
Transmisja online:

comments

Leave a Comment