władza

Autorytet władzy

Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata 2 Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20 Łk 23,35-43 Dzisiejsza liturgia słowa zatrzymuje nas nad fenomenem władzy i panowania. Izraelici na wzór innych narodów pragnęli władzy królewskiej nad sobą, choć sami niejednokrotnie byli „ludźmi o twardych karkach”. Ta pozorna sprzeczność widoczna w narodzie izraelskim, nie jest

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia