Wielki Post

Joanna Rózga

Akceptacja jako wybór wolności. Post w czasie pandemii.

Rozpoczynamy Wielki Post. Pomówmy więc o tym, jak będziemy go przeżywać, dokonując wyborów samoograniczania- wolnych czy z wolności? Podejmując postanowienia w czasie Wielkiego Postu czy przyjmując ograniczenia z niego wynikające akceptujemy post? Ciekawe i jak zawsze bardzo głębokie spojrzenie red. Piotra Sikory na przeżywanie nadchodzących dni Wielkiego Postu w pandemii

Czytaj więcej »
Aktualności
Joanna Rózga

Akceptacja jako wybór wolności. Post w czasach pandemii

Rozpoczynamy Wielki Post. Pomówmy więc o tym, jak będziemy go przeżywać, dokonując wyborów samoograniczania- wolnych czy z wolności? Podejmując postanowienia w czasie Wielkiego Postu czy przyjmując ograniczenia z niego wynikające akceptujemy post? Ciekawe i jak zawsze bardzo głębokie spojrzenie red. Piotra Sikory na przeżywanie nadchodzących dni Wielkiego Postu w pandemii

Czytaj więcej »
Opinie
Barbara Niedźwiedzka

Nie jedzmy zwierząt w Wielki Post…

…a przynajmniej jedzmy ich mniej. Zbliża się post przed Świętami Zmartwychwstania. Czas refleksji nad własnym życiem, zaglądania w głąb siebie, spoglądania w górę ponad ziemską codzienność, i wokół siebie z pytaniem, czy jesteśmy dobrymi bliźnimi. Zrezygnowanie z rutyny, wyrzeczenie się czegoś cennego może pomóc, przypomina, nagina, sublimuje, wytrąca z komfortu.

Czytaj więcej »
Nasz wspólny dom
Redakcja

Wielki Post z Encykliką Laudato si’

Post powinien być dla chrześcijan czasem przemiany duchowej, nawrócenia. Ogłoszona w 2015 roku encyklika „Laudato si” papieża Franciszka, z każdym rokiem coraz bardziej aktualna, właśnie teraz wzywa do przemyślenia naszego stosunku do świata, woła o przemianę duchową, o przemianę serca. Dlatego może być ośrodkiem, wokół którego w tym czasie mogą snuć się nasze pokutne myśli, toczyć nasza asceza, inspirować może się nasza dobroczynność.

Czytaj więcej »
Aktualności
Redakcja

Komentarz na I niedzielę Wielkiego Postu

Co, myśląc wyłącznie po ludzku i nie odwołując się do boskości Jezusa, daje Jezusowi siłę w walce z diabłem? Znajomość Pisma? Oczywiście nie, bo i diabeł zna Pismo Święte, a kuszenie Jezusa na pewno nie jest konkursem na lepszą znajomość Biblii. Siła woli? Nie, o tym nie ma w scenie

Czytaj więcej »

Wdzięczność i zaufanie

I niedziela Wielkiego Postu Łk 4, 1-13 ZJezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi,

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia