Wielki Czwartek

Jakiego księdza chcecie?

WIELKI CZWARTEK DZIEŃ USTANOWIENIA SAKRAMENTÓW: KAPŁAŃSTWA I EUCHARYSTII I CZYTANIE: Wj 12,1-8.11-14. II CZYTANIE: 1 Kor 11,23-26. EWANGELIA: J 13,1-15. Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia