Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (6)

Spotkanie VI. Rozdział. Dialog. Bóg mówi do wszystkich. Takie założenie musimy przyjąć, jeżeli mamy zaakceptować wykład Tischnera o wolności człowieka w wierze, i o wierze – jako o dialogu dwóch wolnych podmiotów: Boga i każdego człowieka. Niestety, słowo „wolny” nadal mnie tu drażni. Mogę wprawdzie dla dobra dyskusji takie założenie więcej »

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (3)

Spotkanie III. Rozdział. Wybranie – 23 lutego 2018 Im dalej w las tym więcej drzew. Miejmy nadzieję, że będą w tym lesie polanki, ożywcze strumienie, świetliste przecinki. Dalej rozmawiamy o wierze. Jest odpowiedzią, którą daje Bogu człowiek. Można się migać, ukrywać, udawać, że pytanie „gdzie jesteś?” zadawane przez Boga nas więcej »

Czytamy Komentarze Tischnera do Katechizmu. Osobiste refleksje (2)

Spotkanie II. Rozdział. Odpowiedź Przyznam, że miałam problem z tym rozdziałem, w którym rozmowa krąży wokół definicji wiary zawartej w nowym Katechizmie. Mówi ona, że „Wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia”. Trudność polega na więcej »

Rozumieć Tajemnicę? Rozpoczęcie cyklu „Czytamy Tischnera!” w warszawskim Klubie

To, że religia zajmuje się tym co niepojęte  nie zwalnia nas od ciągłego wysiłku rozumienia wiary. Usłyszenia że Bóg mówi  i co mówi. Nie byłoby Kościoła bez wierzących, czytamy słowa ks. Tischnera, tych którzy mówią  jestem. Więc nie ma wiary samotnej… I w wierze jest miejsce Kościoła. Czytając wiele lat więcej »