wątpliwości

Ewangeliarz niedzielny
Jolanta Elkan-Wykurz

Wątpliwości

Łk 10, 25-37 XV Niedziela Zwykła Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» 
On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją

Czytaj więcej »

Zbliżające się wydarzenia